Aantal misdrijven blijft dalen

Zwolle – Het aantal misdrijven in de politie-eenheid Oost-Nederland blijft dalen; dit blijkt uit de cijfers over het eerste halve jaar van 2015.

Ten opzichte van het eerste halfjaar van 2014 daalde het aantal misdrijven met 9 procent en bleef het aantal aanhoudingen nagenoeg stabiel. De daling is terug te zien in het aantal woninginbraken (-20 procent), overvallen en –in mindere mate- straatroven. Deze misdrijven hebben grote impact op burgers en om die reden heeft de bestrijding daarvan de hoogste prioriteit. Daarom vindt ook dit jaar weer het Donkere Dagenoffensief plaats. Lokaal zal de politie, vaak in samenwerking met burgers en gemeenten, gericht surveilleren of goede burgerinitatieven ondersteunen. Daarbij kan worden gedacht aan de What's App-groepen in tal van wijken en het initiatief www.1dagniet.nl.

Uit de cijfers komt verder een aantal andere zaken naar voren:
Het aantal misdrijven per 1000 inwoners is ook gedaald en ligt net onder de 22. 
Het algemene ophelderingspercentage is ten opzichte van vorig jaar licht gestegen naar 28%. 
Geweld laat ook een daling zien (- 7%). 
 
Reactietijden
Ten opzichte van het eerste half jaar van 2014 zijn de reactietijden de eerste zes maanden van dit jaar licht gestegen: in 88 procent van de binnengekomen spoedeisende meldingen, was de politie binnen 15 minuten aanwezig (vorig jaar was dat nog 87 procent).
Overigens lijkt het er op dat het percentage de laatste maanden weer daalt; de politie onderzoekt de oorzaak en zal daarop maatregelen nemen.

Artikel delen:
Reacties 40
 1. niks minder misdaden. De politie weigert tegenwoordig 90% van de aangiftes en komt nergens meer voor opdraven. Lang leve de criminelen

 2. Natuurlijk Stadshagen, dit bericht is complete onzin, want het past niet in JOUW straatje….Ik ben blij met de resultaten van dit onderzoek.

 3. Inderdaad zeggen die cijfers van de politie op deze manier niets,ze gaan er van uit dat de aangiftebereidheid hetzelfde is gebleven.

 4. En zou de aangiftebereidheid zijn afgenomen? Misschien voor bepaalde misdrijven zoals fietsendiefstallen, omdat er weinig vertrouwen is dat het opgelost wordt. Maar voor overvallen en inbraak? Bij inbraak is aangifte sowieso vereist voor de verzekering.
  Waar halen jullie vandaan dat deze cijfers onzin zijn?

 5. @dame
  Ja, ik zit net Nieuwsuur te kijken en ook daar zeggen ze dat zowel de aangiftebereidheid als het opsporing percentage dalende zijn.

 6. Cypercrime zit er niet bij en reken maar dat dat een enorme vlucht
  heeft genomen , nu al . Nog maar een beginnetje.
  Krijgen ze nog de handen vol aan.

 7. Dit artikel gaat vooral over de daling van het aantal woninginbraken, overvallen en straatroven, waar de politie prioriteit aan geeft vanwege de impact.
  Dit haal ik uit de link van veldwachter:

  "Mijn inschatting is dat een steeds groter deel van de ijsberg onder water zit, en dat de cijfers zelf de reële omvang van de criminaliteit in Nederland onvoldoende weergeven", zegt Michiel Princen, oud-rechercheur en schrijver van het boek De Gekooide Recherche over opsporing in Nederland.

  Hij twijfelt niet aan de betrouwbaarheid van de cijfers, maar wel aan de conclusies en hypotheses die eraan worden gekoppeld. "Er zijn veel misdrijven waar geen aangifte van wordt gedaan, maar die op een andere manier bij de politie terechtkomen", zegt Princen. "Bijvoorbeeld drugsgerelateerd geweld of het witwassen van geld dat met drugs is verdiend. Dat komt in deze cijfers niet tot uiting."

  Dat zijn ander type misdrijven dan bovenstaand. Ik kan het nog wel aanvullen met bijvoorbeeld belastingontduiking of -ontwijking, waar minder inzet voor is om het op te sporen dan bijvoorbeeld uitkeringsfraude.
  Mijn vraag is, veldwachter, of je echt denkt dat mensen minder aangifte doen van overvallen, inbraken en straatroof. Daar geloof ik niets van en dat zegt Princen ook niet.

 8. "Wat we iig mogen vaststellen: massa-immigratie blijkt niet samen te gaan met stijgende criminaliteit. Tegendeel is zelfs het geval".

  Tweet van de dag
  ma 19 oktober 2015

  Joshua Livestro

 9. Massa immigratie en stijgende criminaliteit geen relatie met elkaar? Dan zou je opsporing verzocht eens kunnen bekijken. Of het onlangs verschenen nieuwsbericht over aanranding in Engelse Werk.

 10. Een fietsendiefstal een misdrijf? Dacht eerder een overtreding in strafboek nummer 2 en dus niet nummer 3. Zijn hier echt mensen die het verschil niet weten?

 11. Dat is jouw mening Japser . dat opsporing verzocht geen goede weergave van misdaad is. Ik vind het juist een goede weergave van de misdaad. Door het programma zijn al heel wat misdrijven opgelost. Of staat het je niet aan dat bepaalde bevolkingsgroepen oververtegenwoordigd zijn in het programma? Wat nu eenmaal een feit is.

 12. Vertel dan meteen het verschil tussen strafboek nummer 2 en strafboek nummer 3.
  Ik ken alleen het Wetboek van strafrecht. Artikel 310 stelt dat "Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie."

 13. Een parafrase van Princen: ik twijfel niet aan de betrouwbaarheid van Opsporing verzocht, maar wel aan de conclusies en hypotheses die eraan worden gekoppeld. Er zijn veel misdrijven waar geen aangifte van wordt gedaan, maar die op een andere manier bij de politie terechtkomen. Bijvoorbeeld drugsgerelateerd geweld of het witwassen van geld. Ook zijn er veel misdrijven waar Opsporing verzocht geen aandacht aan besteedt, omdat de dader al gevonden is of omdat het geen geweldsmisdrijf betreft (oplichting bijvoorbeeld).
  Juist de drie bovengenoemde misdrijven (inbraak, overvallen en straatroof) krijgen relatief veel aandacht bij Opsporing verzocht. En die zijn gedaald. Gelukkig lijkt me of niet?

 14. ]Het algemene ophelderingspercentage is ten opzichte van vorig jaar licht gestegen naar 28%.

  Met andere woorden: ruim 7 van de 10 keer wordt de misdaad niet opgehelderd. Moet ik dit als positief uitleggen?

  Daarnaast: geweld laat een daling zien? Of is het aantal aangiftes van geweld gedaald? Oorzaak-gevolg-interpretatie…

 15. Grappige opmerking van Dame, " ook zijn er veel misdrijven waar Opsporing Verzocht geen aandacht aan besteed omdat de dader al gevonden is." Lijkt me nogal logisch, het programma heeft niet voor niets die naam. En aan oplichting besteed men wel degelijk aandacht. En aan nog wel meer zaken zoals winkeldiefstal bijvoorbeeld. Het oplossing percentage is inderdaad heel laag, mede te danken aan al de bezuinigingen en reorganisaties bij de politie.

 16. @benjie niet mijn mening, een feit. OV doet maar een deel van de misdaad. Dus het is sowieso een krom beeld. Er zijn heel wat misdaden die simpel weg niet met behulp van OV kunnen worden opgelost.

 17. Zeker logisch, benjie, maar kan een vertekenend beeld geven. Bij geweld in de relatiesfeer is de dader bijvoorbeeld meestal snel gepakt. Overigens is dit een geweldsmisdrijf waarbij ik me kan voorstellen dat de aangiftebereidheid niet maximaal is. Bij straatroof of een overval heb ik daar geen beeld bij. Het komt me voor dat die vrijwel altijd aangegeven worden.
  In Opsporing verzocht komen ook geen misdrijven waarbij geen hulp van het publiek nodig of mogelijk is. Ook dat vertekent.
  Ik vertrouw liever op het CBS voor cijfers over criminaliteit. Die database kent ook beperkingen, maar geeft toch het meest betrouwbare beeld.

 18. Opsporing Verzocht is een programma bij uitstek dat niet discrimineert: wat de huidskleur ook is, de camera legt het vast.

  Maar het gaat erom welke beelden gebruikt worden. Nu heb ik ook wel het vertrouwen in ons opsporingsapparaat dat ze niet (in ieder geval niet bewust) discrimineren. En de redactie van dat programma maakt natuurlijk de keuze welk delict een goede kans maakt opgelost te worden door de kijker in te schakelen.

 19. Voor jou misschien een feit @ Japser. Ik zie het als een mening van je over dit programma. Hoezo krom beeld? Men besteed aandacht aan allerlei misdrijven en criminaliteit. Wat voor misdrijven zijn volgens jou niet op te lossen met behulp van Opsporing Verzocht? Als je doelt op witwassen of fraude dat soort misdrijven misschien wel ja. Maar daar zijn andere instanties voor. De fiscale recherche bijvoorbeeld. Daar heb je de hulp van de kijker niet bij nodig inderdaad.

 20. Opsporing verzocht is leuke tv, maar als je daar je beeldvorming over criminaliteit in nederland op baseert moet je misschien beter doorhebben dat tv toch vooral entertainmentdoeleinden heeft.

 21. Het CBS komt wel vaker met cijfertjes, of vertekende uitslagen waar menig Nederlander zijn schouders over ophaalt. Het programma Opsporing Verzocht bestaat al meer dan dertig jaar en heeft zijn nut wel bewezen. Van discriminatie is totaal geen sprake in dit programma @ Bernhard. De regie ligt dan ook volledig bij het opsporingsapparaat. Een vertekend beeld krijg ik en menig ander kijker niet van dit programma. Sommige vooral oudere mensen wel alerter misschien,bijvoorbeeld bij het pinnen of afrekenen in een supermarkt . en daar is niets mis mee wat mij betreft. Het oplossing percentage ligt nu op 28%, schrikbarend laag wat mij betreft. En dan ook nog een daling de laatste maanden van de aanrijtijd voor spoedeisende hulp erbovenop. Binnen 15 minuten ter plekke zijn. Dit word alleen maar erger vooral in de buiten gebieden door de sluiting van alle politiebureaus in de regio, bezuinigingen en reorganisaties.

 22. @ benjie, dus om een actueel beeld met misdaadcijfers te krijgen, moeten we kijken naar een tv-programma (50% van de TROS) en lachen om cijfers van het CBS?

 23. Tja, dat begrijp ik ook niet. De cijfers van het CBS zijn het meest betrouwbaar. Over de interpretatie ervan en de verdere duiding kun je natuurlijk nog behoorlijk van mening verschillen, maar om nu de cijfers zelf te beschouwen als "cijfertjes" en "vertekende uitslagen" snap ik niet. Zeker niet wanneer je dan zelf afgaat op een beeld dat verkregen is uit een opsporingsprogramma dat een heel ander doel heeft dan een beeld te geven van de omvang en achtergrond van criminaliteit.

 24. Benjie heeft het eigenlijk niet over statistieken, maar over de delicten zélf. Ik ben het met hem eens dat het oplossingspercentage verschrikkelijk laag is. Helaas is dat van alle tijden en in alle landen zo. (En ja, in Noord-Korea is dat óók zo). Wat heeft iemand die beroofd is eraan dat het misdaadcijfer gedaald is. Hijzelf was toch voor 100% slachtoffer. Elke overval, diefstal, verkrachting is er één teveel.

 25. Tja @ Dick, dat jij echt een VARA, JOOP.NL aanhanger bent is wel bekend hier. Bij dit programma, Opsporing Verzocht, heeft dit geen enkele invloed welke omroep dit uitzend. ( de meeste jaren alleen door de AVRO trouwens ) dat de TROS erbij gekomen is maakt dus geen moer uit. De volledige regie van Opsporing Verzocht is in handen van de opsporingsinstanties. Dus geen enkele invloed van welke omroep dan ook. Inderdaad, cijfertjes en statistieken van het CBS doen mij niet zo erg veel, dit in tegenstelling tot Dame, die daar volledig op vertrouwd. Als meest betrouwbare bron beschouwd. In de echte wereld is het wel iets anders.

 26. @ benji, je stelt met 19:32 dat jij wel meer vertrouwen in OV hebt dan in het CBS….Was nog vergeten te vermelden dat OV door een redactie wordt samengesteld…en reken maar dat die (als bij veel programma's) arrogant is. Bijvoorbeeld de pliesie stelt voor die en die zaak op te voeren….de redactie bepaalt dan hoe en wat. Die nemen o.a. de hoeveelheid beschikbare tijd mee. Je hebt gelijk dat de regie ook wel een belangrijke rol zal vervullen.

  Ben het in dezen 100% met Dame eens…….en je

  In de echte wereld is het wel iets anders.

  stoelt echt op verkeerde informatie. Mijn indruk is dat ALLE overheden (dus ook ministeries) bouwen op gegevens van het CBS. Bijzonder interessant ook altijd statistische gegevens en JA die zijn multi-interpretabel.

  Ja, ben een uitgesproken VARA-fan en ben daar door de jaren heen, nogal trots op. Had niet heel veel van de samenwerking met BNN verwacht, ma ar dat lijkt van de grond te komen…..ja op de radio kies ik vaak ook voor de VARA. Zo vind ik Spijkers met Koppen, op Langs de Lijn en De Avondspits na…….het beste radioprogramma ooit. Ok radio Tour de France is ook tof…..maar zal nooit meer zo worden als toen (o.a. met Raleigh)….VARA's Koos Postuma (ook tv) en Felix Meurders (die ik eens bij Frits Spits in de studio heb geïnterviewd) zijn ook nog eens radio-sport ikonen.

  Ja, de VPRO (vooral vrogger met Jiskefet en Koot & Bie) waren ook legendarisch op tv….maar dat komt nooit weer, nee noooooit weeeer terug.

  De rest? Op grote afstand bij mij (ook de commerciëlen al zou Maxim Hartman een tv-programma bij de publieken moeten krijgen).

  AVRO heb ik helemaal nixxx mee, doet me op 1 of andere vreemde manier (altijd al) aan de VVD denken.

  En de TROS, ahum, weet je nog van de VERTROSSING van NL?

  Ben een tijd VARA-lid geweest. Omdat ze zo'n mooi programmablad hadden en hebben (heeft overigens eens iemand van WLZ met zijn dame in gestaan). Tot ik me de tijd niet meer gunde om alles wekelijks
  te lezen. Toen had je minstens 3 columns. Vond die van Twan Huys het aansprekendst…paar keer heel gezellig heen en weer gemaild ook.
  Maar in die tijd was ik trots dat ze, o.a. met mijn contributie Joop.nl in de lucht hielden.

  😮 Heb toch net geen LUCKY-tv gemist >:(

 27. @Dame, en anderen
  Het punt is volgens mij dat de politie zich steeds baseert op gevallen waarvoor aangifte is gedaan.
  m.i. is dit een fundamentele fout, het zou beter zijn als de politie gaat onderzoeken welk percentage van slachtoffers aangifte doet, (en of dit percentage wijzigt).
  De cijfers zoals ze nu gepresenteerd worden zijn m.i. niet reeel, je hebt de uitdrukking: Je hebt leugens, grote leugens en… statistieken…

  Hier een, helaas wat oudere link van het cbs, die gaat over de mate van aangifte afgezet tegen veel voorkomende misdrijven/overtredingen, waar de gewone burger in de praktijk mee te maken heeft.

  http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/veiligheid-recht/publicaties/artikelen/archief/2010/2010-3237-wm.htm

 28. Dat artikel had ik al gelezen, veldwachter. Is zeker relevant. Blijft staan dat ik denk dat de drie delicten uit bovenstaand artikel inbraak muv poging tot), straatroof en overvallen in mijn beleving vallen onder de categorie die wel vaak gemeld worden. Is het niet vanwege de verzekering, dan wel omdat er meer mensen bij betrokken zijn of er getuige van zijn. Zeker in de ernstige gevallen die niet in de relatiesfeer liggen. Of denk jij daar ook anders over?

 29. Nou als ik Opsporing Verzocht kijk weet ik wel wat er aan de hand is ze krijgen zelfs al nummers.Kijk ook maar niet meer want het is gewoon te droevig voor woorden.De misdaad is minder geworden ja liegen kunnen ze wel in dit land net als die keumessen van de Vvd en de Pvda zie zeiden we hadden het niet zien aankomen dat er zoveel vluchtelingen naar ons land zouden komen.Iedere domme boer zag dit aankomen en nu zitten we met al dat geluksspul.

 30. Op zich opmerkelijk, veldwachter. Je hebt de rest ook gelezen, neem ik aan. 35% denkt dat een aangifte toch niet helpt. Ongeveer de helft geeft aan dat het geen zaak is voor de politie, het al is opgelost of niet de moeite waard was te melden. Van 15% is de reden voor niet melden onbekend en 2% vreest represailles. Die laatste categorie vind ik griezelig. Voor de rest is het me onduidelijk om wat voor een misdrijven het gaat. Niet alle misdrijven in eenzelfde categorie hebben evenveel impact.
  Ik wil trouwens ook wel antwoord van een vraag die ik vaker heb gesteld: denk je dat de aangiftebereidheid van de drie genoemde misdrijven met een hoge impact laag is?
  En tweede vraag: wanneer de geregistreerde misdrijven dalen, ligt het dan niet in de lijn der verwachtingen dat de niet-geregistreerde misdrijven eveneens dalen?
  Derde vraag die samenhangt met de start van deze discussie: zou het – gegeven de uitgesproken verwachting van degene die de komst van vluchtelingen vrezen – voor de hand liggen dat mensen geen aangifte doen van misdrijven die vermoedelijk door deze groep zouden zijn gepleegd? En zo ja, waarom dan?

Reageer