Zwolle pakt uit met de Week van de Mantelzorg

Zwolle – Wat normaliter op 10 november de Dag van de Mantelzorg is, is dit jaar in Zwolle een volledige Week van de Mantelzorg. Voor Zwolse mantelzorgers wordt vanaf 9 november, in de Week van de Mantelzorg, een uitgebreid programma van activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd. Steunpunt Mantelzorg (onderdeel van ZwolleDoet!) organiseert dit samen met diverse bedrijven en organisaties in de stad. 

De activiteiten en uitstapjes variëren van een high tea tot een klassiek concert en er is voor ieder wat wils: ontspanning, maar ook informatie en verdieping. Mantelzorgers kunnen zich voor de activiteiten aanmelden via www.mantelzorgzwolle.nl/dagvandemantelzorg. Zij kunnen bij aanmelding hun voorkeuren doorgeven voor bepaalde activiteiten. Zolang de beschikbaarheid dat toelaat, wordt aan die voorkeuren gehoor gegeven. De Week van de Mantelzorg wordt niet alleen door gemeente Zwolle en Steunpunt Mantelzorg gedragen, ook ondernemingen en onderwijs maken de activiteiten mogelijk. Op 10 november (landelijke Dag van de Mantelzorg) zet museum De Fundatie de deuren open voor mantelzorgers, draait Filmtheater Fraterhuis de film ‘Holland – Natuur in de Delta’, organiseert Deltion College een high tea en stelt Theater Odeon plaatsen beschikbaar tijdens het concert van ‘New Master on Tour’.

In de rest van de Week van de Mantelzorg organiseren Hogeschool Windesheim en Steunpunt Mantelzorg een lezing over mantelzorg en werk in de serie Peper & Zout en zijn er in samenwerking met diverse organisaties bijeenkomsten voor het uitwisselen van ervaringen. Bekijk het volledige programma op: www.mantelzorgzwolle.nl/weekvandemantelzorg

Laat je zien!

Het thema van de landelijke Dag van de Mantelzorg is dit jaar 'Laat je zien!' Steunpunt Mantelzorg onderschrijft deze oproep. Van Stekelenborg: “mantelzorgers zijn vaak bescheiden of vinden het vanzelfsprekend dat zij voor een ander zorgen. Het is belangrijk dat zij waardering en erkenning krijgen en weten waar ze terecht kunnen voor ondersteuning, zodat overbelasting wordt voorkomen. Hierbij werkt Steunpunt Mantelzorg graag samen met partnerorganisaties, waaronder zorg- en welzijnsinstanties, de Mantelzorg Adviesraad en de Sociale wijkteams. Mantelzorgers kunnen zich in de Week van de Mantelzorg laten informeren en meedoen aan diverse ontspannende en culturele activiteiten. Ook na de Week van de Mantelzorg kunnen mantelzorgers bij Steunpunt Mantelzorg terecht voor steun, hulp of informatie over ondersteuningsmogelijkheden. Daarvoor willen we dit jaar aandacht creëren. Kortom: de mens achter ‘de mantelzorger’ staat centraal. Wij hopen dat de mantelzorgers zich tijdens de Week van de Mantelzorg laten zien.”

Jonge mantelzorgers (12-20 jaar)
Voor jonge mantelzorgers (12-20 jaar) is er op vrijdag 13 november, van 19.30 tot 21.30 uur een rapworkshop in samenwerking met De Fakkelteit. Jongeren die thuis voor een ziek, gehandicapt of hulpbehoevend familielid zorgen – of daarmee veel rekening moeten houden – kunnen zich aanmelden voor deze ontspannende activiteit via www.mantelzorgzwolle.nl/dagvandemantelzorg.

Meer dan een week
Met deze Week van de Mantelzorg wil Steunpunt Mantelzorg nog meer mantelzorgers bereiken om hen indien gewenst ook ná deze week te ondersteunen en mantelzorg voor de lange termijn prettig en uitvoerbaar te houden. Organisaties en bedrijven die daaraan willen bijdragen – specifiek in de Week van de Mantelzorg, of daarna – kunnen contact opnemen met Regisseur Steunpunt Mantelzorg Ineke van Stekelenborg via 038 422 52 00 of i.vstekelenborg@zwolledoet.nl

Betrokken partijen

De activiteiten worden in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen mede mogelijk gemaakt door Museum de Fundatie, de Zwolse Theaters, Deltion College, Filmtheater Fraterhuis, De Fakkelteit en Hedon.

Bij de organisatie van de Dag van de Mantelzorg in Zwolle zijn de volgende organisaties betrokken: Gemeente Zwolle, Steunpunt Mantelzorg (onderdeel van ZwolleDoet!), Mantelzorg Adviesraad, Driezorg, MEE IJsseloevers, Woonzorgconcern IJsselheem, Zorgspectrum 't Zand, Mindfit, Protestantse Gemeente Zwolle en de Vogellanden, centrum voor revalidatie.

Artikel delen:

Reageer