Kerken Zwolle gastvrij voor asielzoekers

Zwolle – De kerken in Zwolle hebben afgelopen week gepraat en nagedacht over de vraag hoe verder met de opvang van vluchtelingen. De kerken verenigd in het Diaconaal Platform Zwolle en het Podium van Kerken zijn dankbaar over de manier hoe er tot nu toe met vluchtelingen wordt omgegaan in Zwolle.

Voor de kerken ligt de organisatie bij het Diaconaal Platform(diaconaal consulent) en de Stichting Present, in samenwerking met het COA, de gemeente en vluchtelingen werk. Vanuit de kerken worden zoveel activiteiten aangeboden voor de vluchtelingen dat er zelfs een wachtlijst is.
Niet alleen de kerken zetten zich in voor vluchtelingen, de hele Zwolse samenleving lijkt erbij betrokken te zijn. Van PEC Zwolle tot vele bedrijven, van amateurverenigingen tot Landschap Overijssel.

Wat de toekomst betreft zijn de kerken net zo onzeker als de gemeente, omdat onduidelijk is hoe het gaat lopen. De kerken: "Wel hebben de kerken ervaring met opvang en begeleiding van vluchtelingen in het A.Z.C.. De laatste keer toen er een A.Z.C. was in Zwolle, kenden de kerken een roulatiesysteem om de draagkracht en opvang onder kerken te verdelen. Gastvrijheid zit in de genen van de kerken, ze kunnen als het ware niet anders. Wel hebben de kerken uitgesproken dat er wederkerigheid in menselijkheid dient te zijn. Dat betekent serieus aandacht voor alle betrokken partijen en niet eenzijdig voor de vluchtelingen."

"Vanuit gelijkwaardigheid tussen mensen is de angst van de Zwolse burger over de toekomst net zo belangrijk als de angst van de vluchteling. Al is er sprake van ongelijkwaardige situaties tussen de partijen, dat betekent niet dat de ene partij wel gehoord wordt en de andere partij niet. Vanuit die wederkerigheid in menselijkheid hebben de kerken grote moeite met megaopvang van vluchtelingen. Buitenproportioneel en mensonwaardig. Veel Zwollenaren hebben al moeite met megastallen, laat staan met megaopvang. De kerken wachten nu eerst af wat de gemeente en de provincie gaan besluiten."

Artikel delen:
Reacties 10
 1. Goed zeg! Maar zijn alle kerken verenigd in het Diaconaal Platform Zwolle en het Podium van Kerken?

  Zoals:

  – Doorbrekers Zwolle
  – VEZ en Open Deur
  – Jehova Getuigen
  – De Katholieke Kerk

  ook?

 2. >:( Helaas slaat de joop.nl-link hier gelijk weer dood.

  Dan maar integraal: interessante bijbehorende beelden zijn dus op joop.nl te vinden en op De site van BUITENHOF

  Buma wil af van moreel principe vluchtelingenopvang

  CDA-leider: 'Vluchtelingen moeten niet gelijk gesteld worden aan burgers'

  CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma wil dat het uit 1951 stammende internationale vluchtelingenverdrag gewijzigd wordt zodat vluchtelingen minder rechten hebben. Het verdrag is opgesteld om herhaling van praktijken uit de Tweede Weereldoorlog te voorkomen. Volgens Buma is het niet meer van deze tijd. Hij wil dat vluchtelingen een aparte status krijgen met minder rechten dan burgers en dat ze na afloop van een oorlog teruggestuurd worden, zo verklaarde hij in Buitenhof.

  In Buitenhof legde politieke filosofe Tamara de Waal uit dat het voorstel van de VVD met betrekking tot vluchtelingen in strijd met de wet is. De bewering van de liberalen dat Turkije een veilig land is en dat een vluchteling die vervolgens doorreist naar een ander land dus geen oorlogsvluchteling is maar een economisch vluchteling houdt zowel juridisch als moreel geen stand, verklaarde ze. Ook merkte ze op dat geen enkele politicus in Nederland moreel leiderschap toont. Ze noemde als voorbeeld de Duitse christendemocratische leider Merkel die desgevraagd verklaarde dat het naleven van principes in deze kwestie belangrijker is dan haar eigen politieke toekomst.

  CDA-leider Buma die na De Waal aanschoof bij presentator Paul Witteman stelde dat de uiteenzetting van de politiek filosoof zo op YouTube kon en vele malen bekeken moet worden. Want over het vluchtelingenverdag uit 1951 gaat de komende tijd het debat, meent hij. Zelf wil hij dat het gewijzigd wordt. Oorlogsvluchtelingen moeten na het verkrijgen van een erkende status niet dezelfde rechten hebben als andere burgers. In het fragment eerst de uitleg van De Waal, daarna Buma.

 3. Zoals:

  – Doorbrekers Zwolle
  – VEZ en Open Deur
  – Jehova Getuigen
  – De Katholieke Kerk
  – Moskeeën
  – synagoge
  – Heeft het Leger des Heils ook nog een speciale actie
  – De diverse clubs op Boeddhistische grondslag in Zwolle
  – De Pinkstergemeente
  – De Grieks orthodoxe tak van hun kerk in Nederland
  – De Russisch orthodoxe tak van hun kerk in Nederland

  etc. etc.

  ook?

 4. In de topictekst staat ook een lijst met Zwolse kerken die zijn aangesloten bij Podium van Kerken.
  Dit Podium heeft wel een overzichtelijke opsomming.
  Daar in staan een aantal kerken waarvan ik ten onrechte vermoedde dat ze niet meededen…

  Baptisten Gemeente Zwolle

  Basisgemeente de Werkplaats

  Christelijk Gereformeerde Kerk

  Dominicanenkerk: Doet wel mee met de topictekst. Hoort dus niet bij 10:36.

  Doopsgezinde Gemeente

  Evangelisch Lutherse Gemeente

  Gereformeerde kerk Berkum

  Leger des Heils: Doet wel mee met de topictekst. Hoort dus niet bij 10:36.

  Protestantse Gemeente Zwolle

  Remonstrantse Gemeente Zwolle

  Rooms Katholieke Kerk: Doet wel mee met de topictekst. Hoort dus niet bij 10:36.

  Vrije Evangelisatie Zwolle: Doet wel mee met de topictekst. Hoort dus niet bij 10:36.

  Vrije Evangelische Gemeente: Kan heel goed "De Deur" zijn…daar geldt dus ook voor: Doet wel mee met de topictekst. Hoort dus niet bij 10:36.

  Vrij Katholieke Kerk: Doet wel mee met de topictekst. Hoort dus niet bij 10:36.

  Alle succes en geluk samen!

Reageer