Haperende rekenkamers zien perspectief

Zwolle – De Rekenkamercommissies van Zwolle en Kampen hebben de afgelopen periode onderzoek gedaan naar het Shared Service Centrum Bedrijfsvoering (SSC). Het SSC is een samenwerking tussen gemeenten Zwolle, Kampen en de provincie Overijssel op het gebied van bedrijfsvoeringstaken. Voor de drie organisaties doet zij het beheer en de ontwikkeling van ICT, de inkoop en de personeels- en salarisadministratie.

Alhoewel er veel valt op te merken over de opstartfase en het bestuurlijk-juridisch en financieel fundament zijn er vanaf de formele start in juli 2014 verbeteringen zichtbaar. Met name bij het integreren en professionaliseren van de werkprocessen, de dienstverlening en de ontwikkeling van medewerkers. De samenwerking van de gemeenten Zwolle en Kampen en Overijssel in het Shared Service Centre Bedrijfsvoering is opgezet volgens een zogenaamde centrumregeling, waarbij geen aparte juridische identiteit is gevormd. De gemeente Zwolle is eigenaar en uitvoerder van het SSC. De Rekenkamers constateren dat de gekozen centrumconstructie te beperkt is gelet op de omvang van de samenwerkingsorganisatie. Een van de aanbevelingen is dan ook om de juridische constructie van het SSC te versterken. Deze aanpassing kan samenvallen met een eventuele uitbreiding van het SSC met nieuwe partners en/of taken.

De rekenkamers kunnen niet beoordelen of de vooraf gestelde doelstellingen zijn behaald. Door de lange aanloopfase voorafgaand aan de totstandkoming van het SSC zijn er verschillende beelden ontstaan van de resultaten en doelstellingen. Het is daarmee dus onvoldoende scherp welke cijfers precies ten grondslag liggen aan de samenwerking. De gemeenteraden wordt daarom geadviseerd om te vragen naar een meerjarig perspectief met kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen van het SSC. En verder een uitwerking te vragen van verschillende scenario’s voor de toekomstige ontwikkeling.
Bedrijfsvoering is een verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur (college van B&W en Gedeputeerde Staten). Het is dan ook logisch dat gemeenteraden op afstand staan. Die afstand wordt vergroot als gevolg van de gekozen juridische inrichting van de centrumregeling. Gemeenteraden hebben dan minder zicht op de financiën en hebben dan minder sturingsmogelijkheden. Het eigenaarschap ligt dan bij de centrumgemeente, Zwolle, en de begroting van het SSC maakt onderdeel uit van de begroting van de gemeente Zwolle. Er is dan geen sprake van een op zichzelf staande begroting die aan de gemeenteraden wordt toegezonden. De raad van de gemeente Kampen kan vanwege de keuze voor een centrumconstructie alleen maar kennisnemen van de begroting van het SSC en kan hier niet op dezelfde manier op sturen als dat de raad van Zwolle.
Het rapport wordt voor bespreking aan de gemeenteraden aangeboden.
Artikel delen:
Reacties 5
 1. Of deze :

  De rekenkamers kunnen niet beoordelen of de vooraf gestelde doelstellingen zijn behaald. Door de lange aanloopfase voorafgaand aan de totstandkoming van het SSC zijn er verschillende beelden ontstaan van de resultaten en doelstellingen. Het is daarmee dus onvoldoende scherp welke cijfers precies ten grondslag liggen aan de samenwerking.

 2. De rekenkamer hapert dan niet, maar SSC.
  Het cutaat hierboven herken ik. Ik ben jaren voorzitter geweest van de Zwolse RekenKamerCommissie. Het evalueren van uitvoering van geleid was lastig omdat er zelden evalueerbare doelen werden geformuleerd.
  Dat is de RKC niet aan te rekenen.

 3. Even overnieuw (had het eerst terug moeten lezen)
  De rekenkamercommissie hapert niet, maar haar onderwerp van onderzoek: SSC.
  Ben jaren voorzitter geweest van Zwolse RekenKamerCommissie. Vaak was het lastig om te evalueren omdat vooraf zelden evalueerbare doelen werden geformuleerd.
  Dat is de RKC niet aan te rekenen.

Reageer