Mensenrechten project Van der Capellen SG

Zwolle – Op de Van der Capellen Scholengemeenschap zal in november een groot Europees project van start gaan met als thema ‘My rights, your rights, human rights". De school aan de Lassuslaan in Zwolle heeft een Europese subsidie gekregen om samen met haar internationale partnerscholen een tweejarig project over het actuele thema Mensenrechten te organiseren.

Hiervoor is Van der Capellen een samenwerking aangegaan met het Hans Sachs Gymnasium uit de mensenrechtenstad Nürnberg in Duitsland. Ook de prestigieuze Hutchesons’ Grammar School uit Glasgow in Schotland zal deelnemen. Eind november ontmoeten docenten van de betrokken scholen elkaar in Glasgow voor het invullen van het programma. Ook leerlingen worden hierbij betrokken. Het project zal twee jaar duren en kent drie thema’s, waarbij van internationaal naar lokaal wordt ingezoomd. Uiteindelijk ontmoeten leerlingen en docenten van de Europese partners elkaar op een grootse Mensenrechtenmarkt in Zwolle, in de zomer van 2017. Het Europese project zal zo worden opgezet dat de leerlingen van de tweetalige afdeling in klas 2 zich bekwamen op het thema Mensenrechten door de jaren heen. Uiteraard is er ook aandacht voor het huidige tijdsgewricht. Het gaat daarbij zowel om theoretische kennis als om praktische vaardigheden. De lessen passen onder andere bij het vak Europese en Internationale Oriëntatie, waarmee Van der Capellen concrete invulling geeft aan internationalisering in haar onderwijsaanbod.De meest betrokken leerlingen zullen een week naar Nürnberg of Glasgow gaan om daar lessen te volgen en het project verder vorm te geven. Uiteraard worden Duitse en Schotse leerlingen ook in Zwolle ontvangen.

De leerlingen krijgen zo een unieke kans om in deze internationale context kennis te maken met de verschillen en overeenkomsten tussen de Europese onderwijssystemen en jeugdculturen.Als belangrijke afgeleide van dit mensenrechtenproject gaan de drie scholen ook op andere terreinen een intensieve samenwerking aan. Zo worden er docenten uitgewisseld en krijgen leerlingen de kans om op individuele basis een periode in het buitenland te studeren. De eerste leerling is intussen al vertrokken naar Glasgow om daar ondergedompeld te worden in het Schotse onderwijs en de Schotse cultuur. Van der Capellen maakt met dit Europese project haar reputatie als dé school voor tweetaligheid en internationalisering meer dan waar.

Artikel delen:

Reageer