Samenwerken aan Centrum voor Jeugd en Gezin

Zwolle moet in 2010 kunnen beschikken over een makkelijk bereikbaar en herkenbaar inlooppunt waar kinderen, jongeren en ouders met al hun vragen over opgroeien en opvoeden terecht kunnen. Om dat te bereiken gaat in Zwolle een werkgroep aan de slag. GGD, Icare, De Kern, RIAGG, Travers, Bureau Jeugdzorg en de gemeente werken gezamenlijk een plan uit om de invulling en realisatie van dit Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG) in de benen te krijgen. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de toekomstige doelgroepen van het CJG.

Het Centrum is bedoeld voor iedereen met vragen en problemen over opvoeden en opgroeien. Het is een herkenbare, laagdrempelige plek, met een duidelijk loket waar mensen gemakkelijk terecht kunnen. Buurtcentra, brede scholen of consultatiebureau kunnen hier bijvoorbeeld geschikt voor zijn. Het CJG is niet alleen een vraagbaakfunctie voor allerlei opvoedvragen, maar bij problemen moet er ook snel en adequaat hulp geboden kunnen worden. De samenwerking tussen de hulpverleners van verschillende zorgorganisaties speelt daarbij een belangrijke rol. De insteek daarbij is: één gezin, één plan. Naast informatie en advies, heeft het CJG dus ook een signaalfunctie, leidt het mensen naar de juiste hulp en vindt coördinatie van de zorg plaats.

Toekomstbeeld bepalen

Voordat Zwolle over een CJG beschikt, moet eerst duidelijk worden hoe dat centrum er precies komt uit te zien. Dat kan en wil de werkgroep niet alleen bepalen. Daarom organiseert de werkgroep in november 2007 diverse klantenpanels. Kinderen, jongeren, ouders en professionals worden gevraagd naar hun huidige ervaringen met opvoed- en opgroeivragen en hun ideeën over het toekomstige centrum voor jeugd en gezin. Aan de hand van de uitkomsten van de klantenpanels werkt de werkgroep een aantal toekomstscenario’s uit voor de invulling van een CJG in Zwolle. In het voorjaar van 2008 worden deze scenario’s gepresenteerd tijdens een conferentie. Het doel van de conferentie is om samen met de doelgroep en partners in de stad het toekomstbeeld van het Zwolse CJG op het netvlies te krijgen. Er zal dus een keuze gemaakt worden uit de scenario’s. Het gekozen scenario zal na de conferentie verder worden uitgewerkt en vertaald worden in een projectplan dat moet leiden tot verwezenlijking van een CJG voor Zwolle. Naar verwachting wordt dit plan voor de zomer van 2008 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Regionale krachtenbundeling

Het Centrum voor Jeugd en Gezin komt voort uit het beleidsprogramma van minister Rouvoet  van het ministerie van Jeugd & Gezin. Het is de bedoeling dat in 2011 elke gemeente in Nederland een centrum voor Jeugd en Gezin heeft. Zwolle steunt de inzet van het Kabinet en wil zich daar maximaal voor inzetten.

Stadshagen

Vooruitlopend op de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft het college besloten ruim € 10.000, – beschikbaar te stellen voor een drietal jeugdgezondheidsprojecten in Stadshagen. Om de ontwikkeling van kleine kinderen beter te bekijken komt een uitgebreid consult voor kinderen van 3,5 jaar. Daarnaast worden de inloopspreekuren voor 0 tot 4 jarigen en van 4 tot 19 jaar geïntegreerd tot één, wekelijks inloopspreekuur. Kinderen van alle leeftijden en hun ouders kunnen dan zowel bij medewerkers van de GGD en Icare terecht.

Tenslotte worden  alle vaccinaties van 4- en 9-jarige kinderen  in Stadshagen voortaan gecombineerd. Door deze maatregelen wordt de samenwerking tussen Icare Jeugdgezondheidszorg en de GGD op de werkvloer versterkt en komt er meer tijd en ruimte om andere zaken aan de orde te krijgen die voor de ontwikkeling van kinderen belangrijk zijn.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Goed plan, maar waarom moet dat zo lang duren? Met al die instanties lijkt er nu aardig dubbel werk en langs elkaar heen te worden gewerkt. Dat zou dan verleden tijd moeten zijn.


    Maak melding

Reageer