CU wil geld voor snelfietsroute Zwolle – Meppel

Zwolle – Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie wil dat er binnen de begroting voor infrastructuur en milieu €25 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor de aanleg van snelfietsroutes in de regio. Daarvoor dient zij vandaag een amendement in. In het amendement noemt ze expliciet het initiatief van de lokale en provinciale ChristenUnie-fracties voor de fietssnelweg van Zwolle naar Meppel. Volgens Dik-Faber moeten Rijk en regio samen bijdragen aan de realisatie van een landelijk ‘F-wegennet’.

ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber stelt dat investeren in nieuwe en verbeterde fietsroutes een goede bijdrage kan leveren aan het verminderen van files. “Mede door de spectaculaire opkomst van de elektrische fiets kunnen middellange afstanden steeds beter met de fiets worden afgelegd. Ik wil dat we daar als overheid aan bijdragen, omdat het gezond is en goed voor het milieu. Dan is het belangrijk dat we investeren in bijvoorbeeld bruggen en tunnels. Dat levert veel reistijdwinst op en maakt de fiets een aantrekkelijk alternatief voor de auto!”

Het Kamerlid wijst er op dat het overgrote deel van de reizen korter zijn dan 7,5 kilometer. “Het fietsgebruik in Nederland kan nog fors groeien. Met de E-bike worden ook afstanden tot 15 kilometer aantrekkelijk voor forenzen. Bovendien zijn investeringen in fietsverbindingen relatief goedkoop. Vaak zijn er maar een paar knelpunten die moeten worden opgelost op een route. De ChristenUnie wil dat de komende jaren elk jaar nieuwe routes worden gerealiseerd. Als rijk, provincies en gemeenten samen de schouders er onder zetten dan kan een landelijk fietswegennet over een paar jaar een feit zijn.”
 
De ChristenUnie-fracties van Zwolle en Meppel hebben studenten van Hogeschool Windesheim gevraagd om het plan van een fietssnelweg tussen de beide steden verder uit te werken. De studenten presenteren de resultaten aanstaande maandag.

Artikel delen: