Beheer watergangen naar waterschap

Zwolle – Het Waterschap Groot Salland neemt vanaf 1 januari aanstaande het beheer en onderhoud van het water binnen de bebouwde kom van Zwolle over van de gemeente. Hierdoor komt het beheer en het onderhoud in één hand.De overdracht van de taken schept duidelijkheid en sluit aan bij de huidige, nieuwe, taakverdeling.

29-10-2015maaibootwaterschap.jpg

Bij stadsuitbreidingen neemt het waterschap vanaf het begin het eigendom, beheer en onderhoud voor zijn rekening. Met de overdracht geven de gemeente Zwolle en het Waterschap Groot Salland ook uitvoering aan de Waterwet waarin het rijk en de waterschappen als beheerders voor de hoofd- en regionale wateren zijn aangemerkt. De gemeente Zwolle blijft het onderhoud en beheer uitvoeren van het zwemwater (Milligerplas, Wijthmenerplas en Agnietenplas) en de vijvers in het Engelse Werk en park de Wezenlanden. Reden hiervoor is dat het recreatieve gebruik van de zwemplassen één is met de omgeving. Voor de vijvers geldt dat deze bepalend zijn voor het karakter van de parken. Zowel de zwemplassen en de vijvers hebben geen verbinding met andere watergangen. Daarom is ervoor gekozen dat het beheer hiervan in één hand blijft.

Artikel delen: