Van boomstammen en stambomen

Zondag 4 november 2007 geeft dhr. Flip Trooster een lezing in het Historisch Centrum Overijssel getiteld Van boomstammen en stambomen. Afgelopen zomer verscheen van de hand van de heer Ph.H. (Flip) Trooster (* 1918) het boek Van boomstammen en stambomen.  Het verhaalt over 3 eeuwen familiegeschiedenis rond de houtzaagmolen Het Fortuin in Zwolle.

In 1662 werd deze molen opgericht en heette toen de Saagemole aan de Catersdijk. In het begin waren leden van diverse Zwolse regentenfamilies als Tobias, Stenvers en Rietberg eigenaars van deze zaagmolen, later kwamen de hardwerkende families Wentholt, Eindhoven en Rosendaal in beeld als eigenaren van deze molen annex houthandel. Van 1910 tot 1983 is de familie Trooster verbonden geweest aan de sinds 1859 bestaande vennootschap Gebr. Rosendaal.  De auteur en zijn broer H.J. (Henk) Trooster (1920-2005) leidden de firma als laatsten. Terwijl de molen al in 1917 werd afgebroken, is de vennootschap Gebr. Rosendaal in 1983,  ruim anderhalf jaar vóór haar 125-jarig bestaan,  opgeheven.

In zijn lezing zal de heer Trooster verhalen over de geschiedenis van de zaagmolen en de houthandel van 1662. Ook de geschiedenis van de Zwolse houtindustrie zal niet onbelicht blijven. Zelf was Trooster vanaf 1936 werkzaam bij de firma Gebr. Rosendaal. Hij kan dan ook boeiend en levendig vertellen over zijn wedervaren als houthandelaar.

Ter afsluiting van de middag kunt u voor het laatst de historische films over Overijsselse molens bekijken.

De lezing begint om 14:00 uur, het historische filmprogramma begint om 15:00 uur. De toegang is gratis.

Kijk voor meer informatie op www.historischcentrumoverijssel.nl.

Artikel delen:

Reageer