Vluchtelingen als nieuwe 'naobers' in Overijssel

Zwolle – Vluchtelingen als ‘nieuwe noabers’ welkom heten in Overijssel, dat willen een groot aantal politieke en maatschappelijke organisaties en bedrijven in Overijssel. Want in Overijssel staat saamhorigheid hoog in het vaandel, zo blijkt uit de talrijke lokale initiatieven om vluchtelingen op te vangen en te ondersteunen. Om de ideeën en initiatieven uit de Overijsselse samenleving optimaal te bundelen en benutten moet er een Marktplaats voor Noaberschap komen.

Vanuit de provinciale politiek is het initiatief genomen door de PvdA met steun en bijdragen van de ChristenUnie, D66, CDA, GroenLinks, VVD, SP, 50PLUS, Partij voor de Dieren en de SGP (samen goed voor 42 van de 47 zetels). In de Statenvergadering van 11 november 2015 wordt het plan formeel aangeboden door een delegatie van initiatiefnemers en ondersteunende partijen. 'Nieuwe noabers' In het plan trekt de provincie samen op met gemeenten en maatschappelijke organisaties als kerken, scholen, vrijwilligers- en natuurverenigingen. Door bundeling van ideeën en initiatieven uit de Overijsselse samenleving kan de opvang en begeleiding van vluchtelingen praktisch, doelmatig en solidair worden opgepakt.

Concreet gaat het dan om het coördineren, spreiden van activiteiten en initiatieven en het afstemmen van vraag en aanbod, zoals:

Aan de slag in natuur en landschap

Vrijwilligers en vluchtelingen gaan samen aan de slag in het landschap. Zoals het onderhouden van houtwallen of het trekken van boompjes op de hei, een initiatief van Landschap Overijssel samen met Vluchtelingenwerk Oost Nederland.

Lezen, luisteren en leren

De Nederlandse taal leren of als kind luisteren naar typisch Nederlandse sprookjes die worden voorgelezen. Een aanbod van Saxion Hogescholen, Deltion College, vrijwilligers van het Humanistisch Verbond en Rijnbrink als partner voor bibliotheken.

Beleef Overijssel met sport en spelen

Lekker sporten, spelen en lekker ravotten op een natuurspeelplaats. Zo zorgen het ROC van Twente, AOC de Groene Welle en Natuurmonumenten voor een gezonde kennismaking met het mooie Overijsselse landschap en de natuur.

Platform van kerken in Overijssel

Kerken in Overijssel hebben een fijnmazige vrijwilligersstructuur. Het Platform van Kerken in Overijssel zet dat lokaal gewortelde netwerk in om het 'nieuwe noaberschap' te ondersteunen.

Ondernemend Overijssel helpt

De belangenvereniging van recreatieondernemers in Overijssel (RECRON) gaat kijken wat voor mogelijkheden haar leden hebben om een vakantieaanbod voor kinderen samen te stellen. VNONCW maakt samen met haar leden werk van sociaaleconomische integratie. Daarnaast zien ondernemers kansen om de vakkennis van vluchtelingen te scannen. Een andere uitdaging waar VNO-NCW graag aan bij wil dragen is snel en efficiënt bouwen van huisvesting.

Artikel delen:
Reactie 1
 1. Ik moest eerst even googlen op dit (voor mij vreemde) woord:
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Noaberschap

  Noaberschop (Twents) of naoberschap (Achterhoeks, Drents en Sallands) (Nederlands: nabuurschap) zijn de gezamenlijke noabers (buren) in een kleine sociale, overwegend agrarische gemeenschap. Binnen de noaberschap geldt de noaberplicht. Dit houdt in een verplichting, de noabers (in een ruime zin des woords) bij te staan in raad en daad indien dat nodig is.

  Vanouds was het een heel ruime en intensieve vorm van burenhulp, die onontbeerlijk was voor de bewoners van boerderijen en in dorpen die niet kunnen rekenen op goede openbare voorzieningen. Het is vooral een begrip dat bekend is in de Achterhoek, Twente en andere delen van Overijssel, in Drenthe, maar is evenzeer in het westen van Duitsland te vinden (Grafschaft Bentheim en omgeving).

  Plaatselijk wordt voor "noaberschap" ook het woord "noawas" gebruikt. Het woord "noawas" kan ook worden gebruikt om iemands hoedanigheid als "noaber" aan te duiden. Iemand kan dus noawas (niet "een naowas") zijn.

  Daarnaast heb je ook vaak de noaste noaber of noaste noawas, ook wel de eerste noaber. Dat is doorgaans de meest nabije buur. Dit is meestal diegene aan wiens kant jouw voordeur zit. Deze noaste noaber heeft een nog sterkere noaberplicht. Deze buur verzorgt jouw planten, post en soms zelfs je huisdieren als je op vakantie bent. Ook ondersteunt hij of zij in kleine zaken bij ziekte en bij overlijden en verzorgt of regelt hij uit naam van alle noabers voor een fruitmand, rouwkrans, ooievaar, Abraham, Sara, huwelijksboog of meiboom.

Reageer