GL/DG actief rond Nacht van de Nacht

Aanstaande weekend van zaterdag op zondag is het Nacht van de Nacht. Op initiatief van de fractie GroenLinks/DeGroenen heeft de gemeenteraad eind vorig jaar besloten als gemeente in 2007 actief mee te doen aan de Nacht van de Nacht. Uiteraard is de fractie daar zeer content mee. Ook zelf onderneemt zij deze week enkele activiteiten om de Nacht van de Nacht in te kleuren.

Deze week verspreidt de fractie brieven onder bedrijven en gebouwen met veel verlichting waarin zij oproept om bewust om te gaan met nachtelijke verlichting (lees: te verminderen) en in ieder geval tijdens de Nacht van de Nacht de verlichting te doven. Eén van de gebouwen waar de brief bezorgd zal worden is de IJsseltoren die als lichtend baken in de stad niet het goede voorbeeld geeft waar het de nachtelijke verlichting aangaat. Verder ontvangen o.a. bedrijven in het oververlichte Hessenpoort  de brief.

– De fracties GroenLinks/DeGroenen Zwolle en de provinciale fractie GroenLinks verzoeken in een open brief aan de kunstenaar Jeroen Henneman, de ontwerper van de verlichte kunstwerken op het Stadskantoor en het Provinciehuis, de verlichting ervan aan te passen aan deze tijd en de lichten gedurende de nacht te dimmen. (zie bijlage 2)

 – Een afvaardiging van de fractie gaat met natuurorganisaties in het Engelse Werk op pad om te genieten van de natuur in het donker. Voor nachtdieren als vleermuizen is het donker van groot belang. Het dimmen van lichten gebeurt niet alleen uit energiebewustzijn, maar ook uit respect voor de natuur.

Tot slot: het fractiehuis is het komende weekend niet toegankelijk voor raadsleden omdat de lichten daar gedoofd zijn. Op zichzelf te prijzen dat ook daar de lichten tijdens de nacht van de nacht gedoofd zijn, maar tegelijkertijd legt een zwak punt bloot: waarom is er altijd verlichting aan in het fractiehuis? Naar de mening van onze fractie is het goed mogelijk om met eenvoudige lichtknopjes de lichten aan en uit te doen al naar gelang de noodzaak. De fractie zal daar de gemeente ook op wijzen.

Artikel delen:
Reacties 6
 1. Brief aan bedrijven van GL/DG:

  Aan: de eigenaar of gebruikers van dit pand. September/oktober 2007

  Mag uw licht uit op 27 oktober?

  Doe mee aan de Nacht van de Nacht 2007!

  Geachte lezer,

  U krijgt deze brief van Stichting Natuur en Milieu en De Provinciale Milieufederaties. Een vrijwilliger heeft dit object/pand ??s avonds verlicht aangetroffen en deze brief bezorgd.

  Het nachtelijke verlichten van panden, kantoren, kunstwerken, torens en bruggen, heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Al die verlichting draagt er aan bij dat het in Nederland jaarlijks ??s nachts 3 procent lichter wordt en dat we steeds meer energie gebruiken.

  Over smaak valt niet te twisten. Wat de een mooi en noodzakelijk vindt, is voor de ander lelijk en overbodig. Maar er zijn ook harde cijfers. Zo blijkt uit onderzoek dat 48 procent van de mensen hinder en ergernis ondervindt van kunstlicht. Het aantal mensen dat ernstig last heeft van licht is in tien jaar tijd verdubbeld. En de nachtelijke sterrenhemel is nog nauwelijks te zien. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat verlichting negatieve effecten heeft op dieren. Meer dan vijftig procent van de dieren leeft namelijk ??s nachts.
  Natuurlijk is licht ook belangrijk voor de veiligheid of om aandacht te krijgen. Ook kan licht sfeervol zijn. Maar er kan veel slimmer en zuiniger verlicht worden zonder dat veiligheid, aandacht of sfeer in het geding komen.

  Help mee aan de Nacht van de Nacht
  Om aandacht te vragen voor de schoonheid van de donkere nacht, organiseren De Provinciale Milieufederaties en Natuur en Milieu op 27 oktober 2007 de derde Nacht* van de Nacht*. Wij hopen dat u mee wilt werken om van deze nacht een succes te maken, net als een groeiende groep overheden en bedrijven die hun hulp al hebben toegezegd. Ook bent u welkom om die avond zelf activiteiten te organiseren waarin duisternis centraal staat. Dit kan met anderen: gemeente, bewoners, sterrenwacht en lokale natuur- en milieuorganisaties, etc.

  Wat vragen wij u?
  1. wilt u de verlichting, met name sier- en reclameverlichting, in en om uw pand uitdoen op 27 oktober?
  2. wilt u eventueel op een andere wijze bijdragen aan de Nacht van de Nacht?
  3. wilt u het doorgeven wanneer u uw verlichting uitdoet of op een andere wijze meewerkt? Dat kan via dhr. Mari den Hartog, m.den.hartog@natuurenmilieu.nl, 030-2348234

  Wat doen wij?
  1. wij vermelden uw medewerking op de website nachtvandenacht.nl

  2. we gaan de Nacht van de Nacht en de website promoten (advertenties en radiospotjes

  Het spreekt voor zich dat wij het zeer op prijs stellen als u het niet bij een eenmalige actie laat, maar u ervoor inzet om altijd zuinig en slim met verlichting om te gaan. Een eenvoudige maatregel is het na 24.00 uur via een tijdschakelaar uitdoen van alle niet-noodzakelijke verlichting. Zo worden de nachten donkerder, u bespaart geld en er wordt minder CO2 uitgestoten, wat weer goed is voor het klimaat.

  Wilt u meer informatie over de Nacht van de Nacht, neemt u dan contact op met dhr. Mari den Hartog, 030-2348234, m.den.hartog@natuurenmilieu.nl

  Met vriendelijke groeten,
  Stichting Natuur en Milieu

  Mirjam de Rijk
  algemeen directeur

  SUCCESVOLLE NACHT VAN DE NACHT 2006

  Op 28 oktober 2006 bezochten duizenden mensen meer dan 200 activiteiten tijdens de Nacht van de Nacht. In deze nacht gingen in 40 gemeenten voor het eerst de lichten uit van meer dan 90 torens, kerken, molens, bruggen en monumenten.

  Zo doofde Amsterdam het licht van 10 kerken en torens en in Den Haag werd het provinciehuis van Zuid-Holland donker evenals het stadhuis van Gouda. Deventer doofde zelfs permanent 18 van de 22 spots die gebouwen aanlichten. Ook bedrijven, sluizencomplexen en musea gingen in op onze oproep om de lichten te doven. In Middelburg ging de skybeamer uit en in Groningen doofden de Gasunie en het Waterbedrijf hun lichten.

  Er waren tijdens de Nacht van de Nacht 2006 twee maal zoveel activiteiten georganiseerd als tijdens de eerste Nacht van de Nacht in 2005.

  Zo werd op Texel een NachtWadWandeling georganiseerd, was er een zintuigenwandeling met de boswachter in Sint Anthonis, verbaasden de vissen van Sealife (Scheveningen) zelfs de eigen medewerkers met hun nachtgedrag, waren deelnemers bij Kijkduin verrast over de enorme lichtvervuiling van Den Haag, keken kinderen in Doesburg met telescopen naar verlichte kerktorens op kilometers afstand, fietsten deelnemers bij Maarssen met een poldernachtwachter, kon je vanaf Heuvelrug bij Amerongen zelfs de verlichting van de Betuwe zien, werd het strandje van het Goese Sas aan de Oosterschelde uitgeroepen tot mooiste donkere plek van Zeeland, werd in de Biesbosch een donkere vaartocht georganiseerd, in Grevenbicht (Limburg) een GPS Nachtwandeling, een wandeling met de boswachter van Amelisweerd (normaal ’s avonds niet toegankelijk), in de Weerribben te Ossenzijl werd gevaren door het natuurgebied met fluisterboten en kano’s, in Almere konden deelnemers Koeien Kijken in het Donker en een kaarslichtconcert bijwonen, in Drouwen (Drenthe) kon publiek eenmalig in het donker de boomtoppen beklimmen van het Boomkroonpad, bekende Drentenaren droegen poëzie voor, in Dokkum op de dijk las Speerstra een passage voor uit zijn boek De Oerpolder waarna in de nacht de klanken van een Ierse Doedelzak te horen waren en Vincent Bijlo gaf een nachtconference in het Vondelpark.

  Zie verder http://www.nachtvandenacht.nl.  Maak melding

 2. En nog een brief om de verlichting op kunstwerken te beperken:

  Betreft: open brief over verlichte kunstwerken

  Geachte heer Henneman,

  Dagelijks genieten wij als Zwolse en Overijsselse burgers van uw kunstwerken op het Zwolse Stadskantoor en het Provinciehuis. Ze zijn mooi, goed zichtbaar en markeren de gebouwen waar ze op staan. Wij hebben echter het vriendelijke verzoek aan u om als signaal naar de stad de verlichting op uw kunstwerken wat te beperken.

  Al eerder heeft de Zwolse fractie de gemeente Zwolle gevraagd de verlichting op het Stadskantoor een deel van de tijd te doven. Uit de antwoorden die zij kreeg begrepen wij dat de gemeente uw ontwerp niet wil wijzigen en dat eventuele wijzigingen van u als kunstenaar uit moeten gaan. Daarom wenden wij u met dit verzoek tot uzelf.

  Komend weekend is het de Nacht van de Nacht. Van zaterdag op zondag dooft de gemeente Zwolle zoveel mogelijk van haar eigen verlichting. Ook anderen in de stad worden opgeroepen om hun lichten te doven. Onze fractie vindt de Nacht van de Nacht een goed signaal naar iedereen in de stad om ook de rest van het jaar bewust om te gaan met energie en verlichting.

  Een element van uw kunstwerken op het Stadskantoor en het Provinciehuis is de nachtelijke verlichting van de werken. Wij erkennen dat door de verlichting de markering van de gebouwen ook in het donker uitstekend is. In dit tijdperk van toenemend energiebewustzijn vragen wij ons echter af of dit onderdeel van uw kunstwerken niet aan herziening toe is. Markering van de gebouwen kan ook heel goed plaatsvinden gedurende slechts een deel van de donkere uren zonder afbreuk te doen aan de schoonheid van uw kunst. Wij zouden graag met u van gedachten willen wisselen over onze ideeën of uw reactie daarop willen ontvangen. Wij hebben de volgende ideeën over energiebewuste aanpassingen aan het concept van uw kunstwerken:
  – ?én keer per jaar in de Nacht van de Nacht de verlichting geheel uitschakelen
  – Elke avond na bijvoorbeeld 23.00 uur de verlichting uitschakelen

  Wij zouden het erg op prijs stellen als u door bovengenoemde aanpassingen een hedendaags energiebewust signaal wilt afgeven aan de stad en wij wachten uw reactie af.

  Met vriendelijke groet namens de fracties GroenLinks/DeGroenen Zwolle en GroenLinks Overijssel
  Anneke Nusselder en Mimi van Olphen  Maak melding

 3. En zou er ook goed nagedacht zijn over de gevolgen van de ‘boost’ die het energienet krijgt als al deze bedrijven en particulieren in één keer ’s morgens het energienetwerk weer opgaan als ze het licht en overige apparaten weer gaan gebruiken?
  Ben benieuwd of hier dan ’s morgens ook nog ‘het licht uit gaat’ 😀


  Maak melding

 4. Oh en neemt niet weg dat ik het best eens ben dat er wat minder gebruik gemaakt kan worden van alle licht in de stad hoor en ook bij mij thuis.


  Maak melding

 5. Denk ook aan al die lichtbakken met bedrijfsnaam aan de gevel.
  Ik zou het ook wel mooi vinden als deze actie een merkbaar effect heeft.


  Maak melding

Reageer