Europa centraal in jaarlijkse Thorbeckelezing

De Thorbeckelezing, die wordt gehouden op dinsdag 30 oktober a.s. heeft dit jaar het motto ‘Geen grondwet maar een nieuw verdrag: het einde van de federale droom?’ De eerste inleiding wordt dit jaar verzorgd door prof. dr. J.W. de Beus, hoogleraar Politieke theorie en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. De andere inleiding wordt gehouden door opponent dr. B.J. Spruyt, historicus. Deze laatste reageert vanuit een andere kijk op de materie, waardoor het debat na afloop wordt verlevendigd.

Op 1 juni 2005 wees de Nederlandse bevolking in een raadplegend referendum de Europese grondwet af. Het Nederlandse ‘nee’ – zo blijkt uit onderzoek – was niet gericht tegen de Europese samenwerking als zodanig, maar wel tegen al te bemoeizuchtige Europese regelgeving en een verdere verwatering van de nationale soevereiniteit. Het nieuwe, moeizaam tot stand gekomen verdrag heeft vlag en volkslied weliswaar weggelaten, maar bevat nog steeds veel elementen van de Europese grondwet.

Op het eerste gezicht lijkt het nieuwe verdrag op een meer intergouvernementeel Europa te zijn geënt. Maar: zal het verdrag dat geen grondwet mag heten niet desondanks het lange termijnproces van Europese staatsvorming bevorderen? Eindigt ook dit avontuur opnieuw in verwarring? Om Thorbecke te citeren: ‘Ieder tijdvak heeft zijn eigen beginsel van beweging; laat men dat slapen, dan ontstaat in het volgend tijdvak verwarring van beweging’ (Historische schetsen 67). Wat is het beginsel van beweging in het Europa van morgen? Dit zijn een aantal vragen die de revue zullen passeren.

Het programma op 30 oktober ziet er als volgt uit:

19.30 uur            Ontvangst met een kopje koffie of thee in de raadzaal van het Stadhuis.

20.00 uur           Woord van welkom door de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester van Zwolle.

Toelichting op werk en doel van de Stichting Thorbecke Zwolle door de heer mr. L.D.B. van den Steenhoven, voorzitter van de stichting.

20.05 uur        Inleiding/lezing door de heer prof. dr. J.W. de Beus, hoogleraar Politieke theorie en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam, prominent lid van de Partij van de Arbeid en columnist van Buitenhof.

20.30 uur         Inleiding/oppositie door de heer dr. B.J. Spruyt, historicus, conservatief denker, publicist/columnist en voormalig voorzitter van de Edmund Burke Stichting.

20.55 uur        Start discussie onder leiding van dr. J.H. Drentje, docent geschiedenis en filosofie aan het Deltion College in Zwolle.

21.45 uur              Einde discussie en conclusies discussieleider.

21.50 uur           Afsluiting door de burgemeester en uitnodiging voor een informele bijeenkomst in de burgerzaal met een hapje en een drankje.

De Stichting Thorbecke Zwolle komt voort uit de Stichting Standbeeld Thorbecke. Deze stichting bereikte in 1992 haar doel met de realisatie van het standbeeld aan het Stationsplein van de in Zwolle geboren staatsman Johan Rudolf Thorbecke. Sindsdien werden grote tweejaarlijkse symposia georganiseerd met als uitgangspunt de kwaliteit van het openbaar bestuur en het verbeteren van de betrekkingen tussen burger en overheid. Voor de huidige kleinere opzet is mede gekozen om de discussie dichter bij de mensen te brengen, in de passende omgeving van de gemeentelijke raadzaal. Bij het zoeken naar een thema voor het debat wordt jaarlijks getracht bij de actualiteit aan te sluiten.

Artikel delen:

Reageer