Herinrichting Rodetorenplein officieel van start

Het Rodetorenplein wordt ingericht en krijgt een nieuwe landtong. Om de start van de werkzaamheden te markeren, hebben wethouder Binnenstadsprogramma, de heer S.J.C. Cnossen, en de gedeputeerde Grotestedenbeleid, de heer D. Buursink, woensdagmiddag de officiële starthandeling verricht. De vergrote landtong is mogelijk gemaakt met geld uit het Grotestedenbeleid van de Provincie Overijssel.

Door het opendraaien van een watercilinder werd de openingshandeling verricht. Het was aanvankelijk de bedoeling dat via een machine een stuk van een damwand de grond in zou worden getrild, maar de machine was deze dag defect. Nu werd er een waterorgel in werking gesteld dat met muziek begeleid werd. Het Rodetorenplein wordt hoofdzakelijk voetgangersgebied. Door de landtong te vergroten is er bij evenementen ruimte voor 5.000 mensen. De landtong brengt verder historie terug, want ook in de middeleeuwen had deze aanlegplaats voor de scheepvaart een soortgelijke omvang. Er worden damwanden ingebracht en kademuren aangepast. Met de aanleg van de landtong wordt ook de Grote Aa weer zichtbaar gemaakt in de binnenstad. Over circa twee jaar is het een mooi binnenstadsplein aan het water waar ook evenementen plaatsvinden.


  

Grotestedenbeleid Magazine

Bij de starthandeling is ook het eerste exemplaar gepresenteerd van een Zwols magazine over wat de gemeente realiseert met het geld uit het Grotestedenbeleid.

De herinrichting van het Rodetorenplein is onderdeel van de herinrichting Grote Markt, Melkmarkt en Rodetorenplein, het eerste grote herinrichtingsproject uit het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad 2015.

 

Toekomstige inrichting

Het Rodetorenplein wordt hoofdzakelijk voetgangersgebied. Door de landtong te vergroten, is er bij evenementen ruimte voor 5000 mensen. De landtong brengt de historie terug, want ook in de middeleeuwen had deze aanlegplaats voor de scheepvaart een soortgelijke omvang. Er worden damwanden ingebracht en kademuren aangepast. Met de aanleg van de landtong wordt ook de monding van de Grote Aa weer zichtbaar gemaakt in de binnenstad. Over circa twee jaar is het een mooi binnenstadsplein aan het water waar ook evenementen plaatsvinden.

 

Werkzaamheden

In de eerste helft van 2008 wordt de riolering aangepast en komt er een nieuw rioolgemaal. Net als op de Melkmarkt verdwijnen op het Rodetorenplein de parkeerplaatsen. De tweede helft van 2008 en de eerste helft van 2009 worden gebruikt om nieuwe bestrating aan te leggen.

De tijdelijke units die nu dienst doen als havenmeestergebouw op het Rodetorenplein worden verplaatst voor de duur van de werkzaamheden. Als het plein in 2009 wordt opgeleverd, maken ze plaats voor een definitieve behuizing voor de havenmeester.

De planning is mede afhankelijk van de bouw van het nieuwe havenmeestergebouw en de nieuwe bebouwing aan de oostwand.

Het Rodetorenplein wordt definitief afgesloten voor doorgaand verkeer. Het busverkeer blijft wel rijden. Het eindresultaat is te zien in de tekening van het definitief ontwerp uit 2005 op www.binnenstad.zwolle.nl.

 

Grotestedenbeleid

Aanvankelijk waren de huidige afmetingen van het plein uitgangspunt voor het herinrichtingsontwerp van het Rodetorenplein. Daarnaast was als optionele variant een vergrote landtong getekend om het plein geschikter te maken als evenementenplein. Die optie was met de toen beschikbare middelen niet realiseerbaar. De Provincie Overijssel heeft toen uit het programma Grotestedenbeleid geld beschikbaar gesteld om de vergrote landtong mogelijk te maken. In het Grotestedenbeleid wordt gewerkt aan het oplossen van stedelijke vraagstukken en het aantrekkelijk maken van steden als sociale omgeving. De magneetwerking van Zwolle op de regio en het aanbod van de binnenstad voor de regio, zijn redenen geweest om het geld beschikbaar te stellen.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Dat de landtong in de middeleeuwen een soortgelijkeomvang had is een historische leugen.

    Tot in de jaren vijftig afgelopen eeuw stond het Hopmanshuis gedeeltelijk in het water, een landtong lag in de middeleeuwen op de hoogte waar nu ongeveer de rijbaan ligt.

    In de loop van de eeuwen heeft men deze kolk steeds verder verkleind om allerlei economische redenen en nu wordt hij verkleind omdat het plein te klein werd door de bouw van een semi-klassiek gebouw aan de oostwand.

    Ecologisch is het een wanprestatie.    Maak melding

Reageer