Ton voor actualisering bewegwijzering Zwolle

Zwolle – Een goede voetgangersbewegwijzering leidt tot een betere doorstroming, houdt bezoekers langer in de stad en laat bezoekers meer beleven. De huidige voetgangersbewegwijzering voldoet nog niet aan dit criterium. Het college stelt voor op korte termijn de routering te verbeteren door het uitbreiden van de voetgangersbewegwijzering. Dit kan door de bestaande ANWB-wegwijzers te actualiseren en aan te vullen met duidelijke plattegronden en informatiezuilen. De kosten zijn geraamd op € 100.000. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2016 en kunnen ten laste worden gebracht van het Stadsontwikkelfonds.

Tijdens het debat maandagavond voeren alle fracties het woord. De woordvoerders kunnen zich op hoofdlijnen vinden in het voorstel. De fractie Swollwacht vindt echter dat het voorstel te vroeg komt. Waarom niet wachten tot een aantal belangrijke veranderingen in de stad zijn afgerond, zoals de verplaatsing Stadkamer, Katwolderpleingarage en de bioscoop? Door een pas op de plaats te maken kunnen ook de digitale mogelijkheden verder worden uitgewerkt. Door een later en beter geschikt moment te kiezen kunnen kosten worden bespaard. De VVD vindt in afwijking van het voorstel dat er best vormen van reclame mogelijk moeten zijn. Hierdoor hoeft er minder gemeentelijk geld te worden ingezet. Waarom geen verwijzing naar grote trekkers als Zara en Primark? Er wordt tenslotte ook al verwezen naar Waanders in de Broeren. Verder wordt er door verschillende fracties gevraagd om rekening te houden met mensen met een beperking zoals blinden en slecht zienden.

Wethouder Van As zegt in zijn reactie dat dit voorstel alleen maar gaat over de fysieke wegwijzers, hij gaat dan ook niet in op de gemaakte opmerkingen over de digitale mogelijkheden. Wat reclame betreft geeft de wethouder aan dat Zwolle een raamcontract heeft met een aanbieder, dus levert het geen extra middelen op. Waanders in de Broeren is een grensgeval en op verzoek van de raad is een uitzondering gemaakt. Er is op dit moment grote behoefte aan een goede routering dus is uitstel ongewenst. Aan het eind van het debat concludeert de voorzitter dat het voorstel geagendeerd kan worden voor de besluitvormingsronde op 23 november 2015.

Artikel delen:
Reacties 8
  1. Lijkt me een goed plan, het overkomt me regelmatig dat mensen in Zwolle de weg vragen: waar is het centrum, station, museum de fundatie e.d.

  2. Ja waarom niet, je ziet regelmatig blinde mensen lopen in Zwolle. Ook een blind echtpaar trouwens, maar dat is een tijdje geleden alweer dat ik ze gezien heb.

Reageer