PvdA en CU willen aanpak verslechterende natuur

Zwolle – Het gaat steeds slechter met de natuur op het platteland en in natuurgebieden. Dat blijkt uit het 'Living Planet Report' van het Wereld Natuur Fonds over de natuur in Nederland. De Statenfracties van PvdA en ChristenUnie willen binnen Overijssel aan die verslechtering een halt toeroepen.

Het WNF constateert onder meer dat het aantal dieren op het platteland en in aangrenzende open natuurgebieden sinds 1990 is gehalveerd. De vogelstand in agrarisch gebied nam in de tijd sinds 1960 zelfs met tweederde af. Vlinders, vogels en reptielen verdwijnen en de natuur begint overal in Nederland steeds meer op elkaar te lijken.

Teloorgang van natuur
Sinds de decentralisatie van het natuurbeleid is de provincie verantwoordelijk voor de natuur binnen haar grenzen. ChristenUnie en PvdA vragen Gedeputeerde Staten om een inventarisatie van de acties en instrumenten die de provincie de laatste jaren heeft ingezet om de teloorgang tegen te gaan, en tot welke resultaten die hebben geleid. 
 
"Volgens WNF-directeur Johan van de Gronden kunnen de schadelijke effecten van de landbouw op de natuur alleen worden weggenomen door een fundamentele keuze te maken voor duurzame landbouw,"zegt ChristenUnie-Statenlid Martha van Abbbema. “Wij zijn benieuwd of Gedeputeerde Staten die mening delen, en wat dat betekent voor Overijssel.”
 
“Dat de natuur in Nederland er beroerd voorstaat is nauwelijks nog nieuws,” vult Annemieke Wissink van de PvdA aan. “Wij willen concreet weten hoe beroerd de situatie in Overijssel is, wat de provincie op dit moment doet om onze biodiversiteit te versterken en hoe het in de toekomst nog beter kan.”

Artikel delen:
Reacties 5
  1. Zo lang we niet de hoogte in gaan met gebouwen in alle steden en dorpen, en ze alleen maar met laagbouw uit breiden. Ja dan gaat de natuur na de klote.

  2. @zekers
    Ja daar heb je wel een punt vind ik, geld m.i. ook voor grote industrie terreinen zoals de Marslanden of meer recentelijk de Hessenpoort. Waarom niet (meer) de hoogte in.

  3. Of anders als het mogelijk is onder de grond. Nederland is klein en dichtbevolkt, in sommige gebieden is de natuur vrijwel verdwenen.

  4. Nou als de Pvda de atuur wil aanpakken dan kan het alleen maar slechter gaan en hebben we straks alleen maar verwelkte bloemen en dode bomen.

Reageer