Statenleden en raadsleden als docent op school

Zwolle – Leerlingen van 4 havo5 klassen van de Van der Capellen SG, Lassuslaan 230 in Zwolle krijgen vrijdag 6 november een gastles van een aantal politici.

Statenleden Gerrit van Hofwegen (D66) en Marco van der Vegte (CDA) en raadsleden Wietse de Boer, Jolien Elshof (beiden ChristenUnie) en Gerrit van der Kooy (VVD) van de gemeente Zwolle gaan met ze in gesprek over de democratie en de rol van de provincie en de gemeente daarin. Deze lessen zijn onderdeel van het project Overijssel doet mee! van de provincie Overijssel en vormen voor een aantal leerlingen de voorbereiding op deelname aan de Overijssel Debat Award op 26 november in het provinciehuis.

De lessen worden begeleid door een moderator van ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat. Voor jongeren is het lastig onderscheid te maken tussen wat een provincie, het rijk en de gemeente doet en wie waarvoor verantwoordelijk is. Reden voor provincie, gemeente en ProDemos om samen de studenten op school op te zoeken.

De provincie Overijssel besteedt extra aandacht aan jongeren vanaf 15 jaar met de bedoeling om hen meer te betrekken bij de democratie. Met het project Overijssel doet mee! bereikt ze jaarlijks meer dan 4.500 jongeren persoonlijk via gastlessen, Democratiespelen, Statenspelen, de Jongerenraad Overijssel en debatbijeenkomsten zoals de Overijssel Debat Award. Sinds vier jaar werkt de provincie hierin samen met ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat en gemeenten. Ook de gemeenteraad van Zwolle ondersteunt van harte initiatieven om scholieren enthousiast te maken voor de politiek.

Artikel delen:
Reacties 3
  1. @Witte man,

    Krijgen ze daar echt 1500 ?? voor? Voor een uurtje babbelen op school?
    Ongelooflijk…. Wie betaalt dat en waarom mogen ze het niet zelf houden?

Reageer