Vluchtelingentragedie, op zoek naar balans

Zwolle – GroenLinks organiseert op woensdag 18 november om 20.00 in wijkcentrum De Enk een open avond over de vluchtelingenproblematiek, met speciale focus op Zwolle. De avond wordt ingeleid door mr. dr. Tineke Strik en VluchtelingenWerk Zwolle. Daarnaast werken burgemeester Henk Jan Meijer, Elsje Goudzwaard van Stichting Present en Job Eijsink, voorzitter van het Rode Kruis, aan de avond mee.

Evenals de omringende landen heeft ook Nederland te maken met een grote instroom van vluchtelingen en asielzoekers. In Zwolle is een tijdelijke noodopvang voor 400 mannelijke vluchtelingen. In de regio zijn er diverse mogelijkheden voor permanente opvang, ook Zwolle beraadt zich daarop. Een besluit hierover wordt in januari verwacht. Welke kansen en uitdagingen biedt dit voor onze stad? Wat zijn de wettelijke kaders en afspraken op Europees en mondiaal niveau? Hoe gingen we in het verleden om met vluchtelingenstromen? Hoe reageert de Zwolse bevolking vandaag? Wat kunnen burgers, bedrijven en de politiek doen, nu en in de nabije toekomst?

Over deze vragen organiseert GroenLinks een thema avond. Het is een open bijeenkomst met volop ruimte voor gesprek en debat. Het programma ziet er als volgt uit:

Inleiding door mr. dr. Tineke Strik: vluchtelingencrisis of bestuurscrisis?
Tineke Strik schetst waar de meeste vluchtelingen zich bevinden, langs welke routes ze vluchten en welke obstakels ze onderweg ontmoeten. Ook gaat ze in op de maatregelen van de EU lidstaten om hun grenzen te beschermen en om vluchtelingen op te vangen. Gaan deze twee doelen goed samen? Wordt de verantwoordelijkheid voor vluchtelingen eerlijk verdeeld? En welke rol speelt Nederland op het Europese toneel?

VluchtelingenWerk zal iets vertellen over de breedte van hun werk, de asielprocedure en daarna inzoomen op de Zwolse situatie en uitleggen aan welke ondersteuning vanuit de VluchtelingenWerk Zwolle behoefte heeft, nu en in nabije toekomst.
Pauze
Vraaggesprek en dialoog, met burgemeester Henk Jan Meijer, Elsje Goudzwaard van Stichting Present en Job Eijsink, voorzitter van het van Rode Kruis Zwolle, de inleiders en de aanwezigen.

Tineke Strik is gepromoveerd op het onderwerp migratie en bestuur, ze is universitair docent migratierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Als senator is Tineke voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA).

Datum: woensdag 18 november 2015
Tijdstip: van 20.00 uur tot 22.00 uur
Locatie: Wijkcentrum De Enk, Enkstraat 67 in Zwolle
Aanmelden: Aanmelden is niet verplicht, maar wel gewenst i.v.m. inschatting van het aantal bezoeker. Dat kan bij bestuurslid Robert Scholma via bestuur@groenlinkszwolle.nl

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Goed streven; balans vinden. Maar (vooral bij balans) moet dat van twee kanten komen. Zolang de nuance dan nog maar zichtbaar is en het inleven in een ander….

  2. Of te wel pappen en nathouden Dick?Ja daar bereiken we wat mee.Groen Links die kunnen we ook echt niet meer serieus nemen na het debacle met Singh Varma.

Reageer