'Huurverhoging sportaccommodaties onnodig'

Zwolle – Tonok Bwefar is boos. De voorzitter van Landstede Basketbal ZAC is boos vanwege de door de gemeente Zwolle voorgestelde tariefsverhoging van de huurprijs van sportaccommodaties in de voorgestelde begroting voor het jaar 2016. Hij vindt dat na eigen onderzoek onnodig.

Op een informatiemarkt kreeg hij van de aanwezige raadsleden en ambtenaren steevast te horen dat de tarieven voor sportaccommodaties nu niet kostendekkend zijn en dat het dus eerlijk is om deze te verhogen. Een onderbouwing van deze stelling kon volgens Bwefar niet gegeven worden. Het rapport Bekostigingsprocedure binnensportaccommodaties uit september 2011 verschaft duidelijkheid. In dat rapport wordt onderbouwd wat de kostprijs van een gymzaal en een sporthal in Zwolle is. Bwefar heeft het rapport gelezen en komt tot de conclusie dat de gehanteerde berekeningen en de daar uit voortvloeiende conclusies t.a.v. de tarieven voor de sportaccommodaties niet kloppen. In het rapport wordt onderscheid gemaakt tussen gymzalen, sportzalen en sporthallen. Voor alle drie wordt volgens dezelfde methodiek de kostprijs en het tarief berekend.

Bwefar stelt, dat een berekening laat zien dat er erg veel geld toegelegd wordt op de verhuur van de gymzalen aan de gemeente. Bij het bezettingspercentage van 2011 uit het rapport zijn de kosten voor verhuur aan verenigingen bijna 5 x zo hoog als de opbrengsten als naar alle kosten wordt gekeken en nog meer dan 2 x zo hoog als alleen naar de exploitatie lasten wordt gekeken. De voorzitter zegt dat er niet naar de totale lasten van de gymzalen moet worden gekeken, maar slechts naar de exploitatie lasten. "De reden hiervoor is dat de gymzalen niet primair zijn gebouwd voor gebruik door de sportverenigingen. Deze gymzalen zijn gebouwd omdat de gemeente de wettelijke plicht heeft om voor scholen een sportaccommodatie te verzorgen. Ook zonder sportverenigingen zouden de huidige gymzalen allemaal tot stand gekomen zijn."

De OZB, waterschaps- en zuiveringslast, ov Belastingen en rechten en Onderhoudsbedrag EC 2011, voldoen volgens Bwefar niet aan de definitie van de exploitatiekosten. "Deze kosten worden gemaakt omdat de gymzalen ter beschikking zijn gesteld aan het onderwijs. Ook zonder gebruik door de sportverenigingen worden deze kosten gemaakt. Bedrijfseconomisch gezien behoren ze tot de vaste kosten. In totaal gaat het om een bedrag van €322.867 voor 15 gymzalen, dus om €21.525 per gymzaal. Samen met de kapitaal lasten vormen deze kosten het totaal aan vaste kosten per gymzaal. De vaste kosten worden dan €50.984 + €21.525 = €72.509 per jaar. Het is beter om tot een verdeling in vaste kosten en variabele kosten te komen, zoals dat bedrijfseconomisch gebruikelijk is. De exploitatie kosten zijn dan de variabele kosten." De kostprijs per uur voor een gymzaal is in 2011 dan €14,77 per uur en dat komt volgens Bwefar bijna volledig overeen met het tarief.

"Omdat er in 2016 toch €300.000 extra binnen met worden gehaald vanuit de sport, waarvan €150.000 van uit de verhoging van de zaalhuur, heb ik gekeken naar een alternatieve mogelijkheid om dat te bereiken. In het rapport wordt aangeven dat er een reële maximale bezetting van 2200 uur per gymzaal is. Bij deze bezetting is de kostprijs per uur slechts €9,64 (tabel 1, prijzen 2011). De verhuur prijs is €14,77 (prijs 2011). Als de gemeente de maximale reële bezetting weet te realiseren, wordt er (2200-1436) * (€14,77-€9,64) * 15 gymzalen = 764 * €5,13 * 15 = €58.790 (prijspeil 2011) extra aan inkomsten gegenereerd uit alleen al een betere bezetting van de gymzalen. Aangezien er meer dan 15 gymzalen in Zwolle zijn en ook nog sporthallen, moet het voor de gemeente mogelijk zijn om meer inkomsten te genereren uit deze accommodaties, zodat een verhoging van 20% van de huurprijs van sport accommodaties niet nodig is."

Artikel delen:
Reacties 3
 1. OK Tonok. En nu met je verhaal rechtstreeks naar de betrokken wethouder, en niet eerst naar de betrokken ambtenaren, want die kunnen het a: niet begrijpen; b: niet fout gedaan hebben; c: verschrikkelijk dwars gaan liggen8)

 2. Beste Drama,

  Ik heb mijn betoog rechtstreeks naar de wethouder en raadsleden die sport in hun portefeuille hebben gemaild. O.a. de pers heeft daar een cc van ontvangen.

  Groet,
  Tonok

 3. Ingezonden:

  Beste Wethouder en raadsleden,

  Middels dit bericht wil ik mijn grote zorg uiten over de verhoging van de tarieven voor binnensportaccomodaties in 2016 met 20%. Ik sluit hierin graag aan bij de brief van dhr. Tonok Bwefar, voorzitter van Landstede Basketbal ZAC, die hij aan u verzond 7 november jl..

  Aanvullend hierop willen wij als bestuur van SVI Volleybal onze zorgen uiten over de gevolgen van een dergelijke verhoging voor de deelname aan sport- en bewegingsactiviteiten door jongeren en volwassenen in Zwolle.

  Als sportvereniging voelen wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid; om te voorzien in sport- en bewegingsaanbod voor iedereen die dat wil, en om zo veel mogelijk mensen daarmee aan het sporten te krijgen en te houden.
  Door de voorgestelde verhoging van de tarieven vrezen wij echter voor opzeggingen bij met name recreanten en jeugdige sporters. Daarbij willen wij ons vooral ook sterk maken voor die sporters die nu al, vanwege hun inkomenssituatie, moeite hebben om een lidmaatschap van een sportvereniging op te brengen.

  Wij geloven dat een tariefsverhoging van een omvang zoals die nu is voorgesteld, haaks staat op de intentie om meer mensen structureel aan het bewegen te krijgen. Wij vragen u dan ook om af te zien van deze verhoging.

  Met vriendelijke groet,

  Ronald van der Vegt

  Voorzitter SVI Volleybal

Reageer