Samenwerking bekroond met EKEP-keurmerk

Op woensdag 4 november hebben onderwijscentrum De Twijn en centrum voor revalidatie en bijzondere tandheelkunde Vogellanden samen het nieuwe EKEP (één kind één plan) keurmerk ontvangen.

De jarenlange intensieve samenwerking tussen De Twijn en Vogellanden om onderwijs, revalidatie en ouders met elkaar te verbinden werd bekroond tijdens het LOOK Symposium in Utrecht. Met trots is het keurmerk door Marjan Vervat (stafmedewerker De Twijn) en Jan den Biggelaar (manager kinderrevalidatie Vogellanden) in ontvangst genomen. Het is een mooie bestempeling op de inspanningen tussen De Twijn en Vogellanden om kinderen met een beperking in staat te stellen om op een zo volwaardig mogelijke wijze deel te nemen aan de maatschappij. Het is voor De Twijn en Vogellanden de bevestiging dat er goed wordt samengewerkt onderling en met ouders om het kind centraal te stellen.
Het EKEP-keurmerk EKEP staat voor één kind één plan, een integrale werkwijze van revalidatiezorg en onderwijs waarbij het kind centraal staat. Het keurmerk is een initiatief van het Landelijke Overleg Onderwijs en Kinderrevalidatie (LOOK).

Zij stimuleren kinderen met een beperking met één gezamenlijk ontwikkelingsplan dat is gebaseerd op de behoeften en mogelijkheden van het kind en dat is afgestemd op de bijdragen van onderwijzers, artsen en ouders. Om scholen en revalidatiecentra hierin te helpen of hieraan te toetsen is het essentieel de kwaliteitskenmerken en indicatiecriteria transparant en toetsbaar te maken. Vanuit die gedachte is het EKEP keurmerk ontwikkeld.

Artikel delen:

Reageer