Nieuwe manager Binnenstad kan flink aan de bak

Het Binnenstadsprogramma heeft sinds september een nieuwe manager: Ronald IJsselsteijn.

Hij werkte 16 jaar in Lelystad, waarvan de laatste jaren als projectleider binnenstad: “Meer ruimte voor fietsers en voetgangers, verbeteren van het winkelaanbod én winkelpanden en het opknappen van de openbare ruimte in het centrum. Genoeg overeenkomsten met het Binnenstadsprogramma van Zwolle dus! Ik ga voor een aantrekkelijke binnenstad, mijn hart ligt echt bij het verbeteren van bestaande gebieden.”

Herinrichting

Startsein Rodetorenplein
Op 24 oktober geven gedeputeerde Buursink en wethouder Cnossen, onder toeziend oog van omwonenden, het officiële startsein voor de herinrichting van het Rodetorenplein. Het plein wordt, met een provinciale financiële bijdrage, uitgevoerd met een landtong die straks ruimte biedt aan 5000 mensen. De vorm van de landtong zal eind 2007 al zichtbaar zijn.

Verlichting Grote Markt
Het uiteindelijke plaatsingsplan voor de verlichting op de Grote Markt is tot stand gekomen in overleg met een werkgroep van belanghebbenden. Er is voor gekozen om twee centrale lichtmasten met elk twee lampen en vier kleinere lichtmasten tussen de platanen te plaatsen. De vormgeving is speelser geworden, met een knipoog naar Jugendstil. IEind oktober-november wordt de verlichting op de Grote Markt geplaatst.

Nieuw gebouw Rodetorenplein
Op het voorlopig ontwerp van nieuwe gebouw op het Rodetorenplein (oostkant), dat begin dit jaar is gepresenteerd, zijn verschillende reacties gekomen. Op basis van deze reacties is het ontwerp verder uitgewerkt. Het ligt nu ter inzage in het Informatiecentrum en het college van B&W moet nog een besluit nemen over het ontwerp. De planning van de herinrichting van het plein zal aansluiten op de bouw van het nieuwe pand door projectontwikkelaar Van Wijnen.

Bestrating Bankenlocatie
Aan de zuidzijde van de Melkmarkt tussen de Grote Markt en de Melkmarktstraat wordt de bestrating nog dit najaar afgemaakt. Dit zou eerst pas gebeuren na afronding van de bouw van het particuliere project de Bankenlocatie. Maar door vertraging in de procedures voor de bouwvergunning is besloten de bestrating nu af te maken. De strook direct voor de panden van de bankenlocatie wordt in 2008 aangelegd.

Potgietersingel
Woningstichting SWZ heeft de vergunningaanvraag ingediend voor de sloop van het voormalige bankgebouw en nieuwbouw op die plek aan de Potgietersingel. Met DLH als ontwikkelaar komen hier 28 sociale huurappartementen en een commerciële ruimte. De welstandscommissie adviseerde positief over het plan. Half september is het bouwplan met omwonenden besproken en begin 2008 moet de nieuwbouw starten.

Nieuwe internationale beroepsopleiding in binnenstad
Vanaf september 2008 gaat een internationale HBO-opleiding voor ambitieuze studenten uit de hele wereld in de Zwolse binnenstad van start: het Windesheim Honours College. Initiatiefnemers zijn Christelijke Hogeschool Windesheim en de Vrije Universiteit Amsterdam. Het Honours College krijgt een plek in panden aan de Praubstraat (nummers 14, 16-18, en 20). De huisvesting van de studenten zal buiten de stadsgracht komen.
Voor de omwonenden is er een eerste informatieve bijeenkomst geweest op 16 oktober. Een tweede bijeenkomst voor omwonenden staat eind november gepland, met op de agenda een schets van de verbouwplannen.


Herinrichting Noordereiland

Tanerij
Op 23 oktober was er een informatiebijeenkomst over de inrichting van het plein en sanering van het vervuilde grondwater onder het parkeerdek voor bewoners van de Tanerij, straks het nieuwe Theaterplein van Zwolle.

Brug Achtergracht
Eind 2007 zal het definitieve ontwerp van de brug aan de Achtergracht klaar zijn. Dit ontwerp is in samenspraak met een klankbordgroep van omwonenden tot stand gekomen. Eind oktober is er nog een grote inloopbijeenkomst over de brug en locatie Bruggeman.

Locatie Schaepman
De gemeente heeft een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) opgesteld voor de locatie Schaepman, dat als kader dient voor de plannen van de ontwikkelaar. De gemeente en de ontwikkelaar gaan samen een klankbordgroep rond de ontwikkeling van de locatie Schaepman oprichten.


Kwaliteitsslag

Verbeterplan voor schonere stad
De gemeente gaat de strijd aan met rommel. Om de grootste ergernissen (troep op straat, wildplakken en wildplassen) aan te pakken is een verbeterplan gepresenteerd, tot tevredenheid van het Wijkplatform Binnenstad. Een aantal van de in het plan genoemde maatregelen zijn al in werking, zoals betere veegwagens en schoonmaakmiddelen, meer ondergrondse containers en een test met grotere afvalbakken in de Diezerstraat. In 2008 moet het plan echt handen en voeten krijgen.

Bereikbare Binnenstad
Parkeren
Eind september is het Platform Bereikbaarheid bijeen geweest om te praten over de stand van zaken bij de uitvoering van het Bereikbaarheidsplan. Zo is er een aantal verschuivingen gepland voor een autoluwe binnenstad: een aantal parkeerplaatsen wordt eerder of juist later opgeheven. De parkeerbalans blijft daarbij in stand. Daarnaast staat de planvorming voor het autoluw maken van de Sassenstraat en Sassenpoort voor de deur (realisatie 2008). Ook heeft het Platform kennis genomen van het Programma van Eisen voor het nieuwe pollersysteem in de binnenstad dat het oude moet gaan vervangen.

Taxistandplaats
Binnenkort wordt de nieuwe taxistandplaats op het Rodetorenplein gerealiseerd, ter vervanging van de standplaats op de Melkmarkt. Door de werkzaamheden op het plein zal het soms behelpen zijn. De nieuwe plek voldoet aan de afgesproken eisen: dichtbij het centrum en weinig kans op overlast voor omwonenden.

Artikel delen:
Reacties 6
  1. Lelystad is nix en wordt ook nix. Bij het station één grote bouwput. Ik werk er en ben altijd erg blij als ik weer naar huis mag, qua werkomgeving dan. Ach ja.

    Manager Binnenstad. Niet te geloven dat men op het gemeentehuis dit soort taal met droge ogen kan bezigen. Gewoon een ambtenaar, plannenmaker. Beleidsmedewerkers heette dat vroeger ook wel Gelooft iemand dat als je er een domme titel aanplakt het werk beter gaat? Hoe manage je een binnenstad? ;D

    Gewoon een fietspaadje hier, pollertje daar, beetje zeiken over de kerstverlichting. Ik ben niet onder de indruk.


    Maak melding

  2. Als ik het zo lees, dan heeft hij voorlopig dus nog we lzn handen vol aan Lelystad. Waarom is ie daar niet gebleven om zn werk af te maken? Zet mij wel enigzins aan het denken….. en niet meteen in positieve zin… :- 🙁


    Maak melding

Reageer