Zwolse studenten stellen hernieuwd vertrouwen in SKW

Studenten Overleg Orgaan Zwolle (SOOZ) stelt hernieuwd vertrouwen in het kamerverhuur Certificaat van  SKW. Afgelopen april sprak het studentenorgaan nog haar twijfels uit over het functioneren van de SKW. Zij deed dit in haar onderzoeksrapport ‘Stampij om een studentenkamer’ naar misstanden op de Zwolse particuliere kamermarkt. SKW en SOOZ zijn naar aanleiding van dit rapport overeengekomen dat de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) als studentenbelangenbehartiger een plek krijgt in het College van Deskundigen van de SKW. Dit College stelt onder andere het eisenpakket vast waaraan een kamerverhuurder en een pand moeten voldoen willen zij het certificaat kunnen behalen. In het College zitten verder organisaties als Aedes, Vastgoed Belang en de VNG.

De SKW kwam naar aanleiding van het SOOZ-rapport zelf met het voorstel om ‘de studenten’ een plek te geven in de organisatie van het certificaat. Aangezien het om een niet-regionaal gebonden certificaat gaat, vult de LSVb deze positie. Ondanks de zware kritiek die SOOZ uitte richting het certificaat, biedt SKW veel meer mogelijkheden in de kamercontrole dan de gemeente. Nog altijd is SOOZ van mening dat de gemeente moet inzetten op zware controle op de particuliere kamermarkt in Zwolle en dat zij hierin ook zelf haar verantwoordelijkheid moet nemen. Door nationale wetgeving heeft de gemeente echter weinig mogelijkheden om harde eisen aan verhuurders te stellen. De SKW kan als particuliere instantie wel haar eigen beleid bepalen. Nadeel is dat het certificaat niet verplicht kan worden. Huisbazen kunnen nog altijd voor minder regelgeving kiezen door hun panden alsnog door de gemeente te laten keuren.

De Zwolse studenten wachten inmiddels nog op een ander initiatief vanuit de gemeente Zwolle. Ondanks een toezegging van wethouder Gerard van Dooremolen zijn de verschillende partijen op de particuliere kamermarkt nog altijd niet gezamenlijk in gesprek geweest. ‘Wij hebben met alle in ons rapport benoemde partijen overleg gevoerd en gemeenschappelijke doelen gevonden. Nu wachten we al een paar maanden op de wethouder om deze partijen samen te brengen.’ Aldus Jalmar Pfeifer, voorzitter van SOOZ.

Studenten Overleg Orgaan Zwolle is de belangenbehartiger van de Zwolse studenten. Zij is officieel gesprekspartner van onder meer de gemeente Zwolle, de Zwolse hogescholen en de lokale woningcorporaties. Alle grote Zwolse studentenverenigingen, studentensportvereningen en culturele studentenorganisaties zijn aangesloten bij SOOZ. Ook de studentgeledingen van de medezeggenschapsraden van Hogeschool Windesheim en de Katholieke Pabo zijn lid van SOOZ.

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) is een federatie van lokale studentenvakbonden. In 1983 is de LSVb opgericht om de bonden op nationaal niveau te vertegenwoordigen. Op dit moment bestaat de LSVb uit dertien lidbonden en twee aspirant-lidbonden. SOOZ is sinds begin oktober volwaardig lidbond van de LSVb.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Als toevoeging op ons persbericht van vanmorgen kan ik u mededelen dat de gemeente Zwolle zojuist een datum voor het overleg met de particuliere partijen naar ons heeft gecommuniceerd. SOOZ is desondanks van mening dat het vaststellen van dit overleg lang op zich heeft laten wachten.

    Met vriendelijke groet,

    Jalmar Pfeifer
    Voorzitter SOOZ    Maak melding

Reageer