Dive-under voor spoor bij Zwolle – Herfte

Zwolle – Het Bestuurlijk Overleg Spoor Noord-Nederland (SNN/Overijssel/Zwolle – Prorail – IenM) heeft een integraal advies aan de Staatssecretaris van IenM uitgebracht over de variantkeuze met betrekking tot Zwolle-Herfte en het opstelterrein RGS te Zwolle.

Het advies luidt als volgt: Met betrekking tot Zwolle-Herfte wordt gekozen voor een dive-under bij Herfte (“variant 3”). Met betrekking tot het RGS-opstelterrein wordt gekozen voor de uitgebreide variant (“variant 3”) met volledige folie-afdichting in verband met drinkwaterbescherming. In de engineeringsfase van het project zoekt ProRail financiële ruimte om de garantstelling ‘extra snelheidsverhoging’ vanuit de middelen voor de Motie Koopmans te laten vervallen. Mocht ProRail deze ruimte niet vinden, dan wordt deze gecreëerd door te kiezen voor het minder uitgebreide opstelterrein RGS (“variant 1”). Indien na afronding van het project financiële ruimte blijkt te bestaan, dan zal de perronkap op spoor 15/16 te Zwolle hieruit worden gefinancierd.

Artikel delen:

Reageer