Wijkplatform Aa-landen

Donderdag 1 november 2007 is de bijeenkomst van het wijkplatform Aa-landen. Het wijkplatform vindt plaats in Zorgcentrum ‘De Rivierenhof’, Zijpe 4 en begint om 19.30 uur. Erik Dannenberg is wijkwethouder van de wijk Aa-landen.

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar voor de bewoners van elke wijk het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkelingen in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt die alle bezoekers van het platform ontvangen. Het verslag is ook op te vragen bij de wijkmanager via de wijkservicelijn van de gemeente Zwolle (038) 498 33 00.

De data van de verschillende wijkplatforms zijn te vinden op de www.zwolle.nl via het snelmenu op de pagina wijkinformatie.

Agenda wijkplatform Aa-landen

·         Opening

·         Mededelingen, actualiteiten

·       Voortgang en planning onderhoud wegen

·       Informatie over de wijze waarop de evaluatie plaatsvindt van de verkeersoplossing bij het winkelcentrum en het vervolg

·       Resultaten Veiligheidsdebat in de Aa-landen

·       Procedure besluitvorming structuurplan

·       Informatie van de werkgroep ‘Handenafvandijklanden’

·         Presentatie van het renovatieproject Haringvliet, Dollard, door de heer E. Haas, projectleider bij SWZ

·       Verslag wijkplatform 23 mei 2007

·         Rondvraag

·         Sluiting

 

Persoonlijk contact

Voorafgaand aan het wijkplatform heeft de wethouder om 19.00 uur een half uur gereserveerd voor wijkbewoners, die graag meer persoonlijke zaken met hem willen bespreken. Per abuis staat in de uitnodigingsbrief aan de wijkbewoners het tijdstip 19.30 uur vermeld.

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om de vertegenwoordigers van de gemeente Zwolle, woningbouwcorporatie SWZ en politie te spreken.

Tijdens de pauze en na afloop van het wijkplatform kunnen klachten gemeld worden bij de wijkbeheerder. Klachten kunnen ook gemeld worden bij de gemeentelijke servicelijn, telefoon (038) 498 33 00.

Artikel delen:

Reageer