Lekenpreker Joop van Ommen

Zwolle – De Remonstranten en Doopsgezinden vormen eeuwenoude (ruim vierhonderd jaar) kerkgenootschappen. Vanaf het vroege begin tot aan vandaag de dag worden ze gezien als vooruitstrevende geloofsgemeenschappen met een frisse kijk op de wereld, de samenleving en het geloof.

joop_van_ommen.jpg 

Remonstranten en Doopsgezinden willen een podium bieden aan Zwollenaren van diverse pluimage. Tot eind 2016 zijn een vijftal bijeenkomsten gepland, waar maatschappelijk betrokken mannen en vrouwen “hun zegje” kunnen doen. Centraal daarbij staat de levensovertuiging en wat de drijfveer is die je bezield. De lekenprekers zijn en worden gezocht in allerlei geledingen van de samenleving: o.a. uit de sportwereld, maatschappelijke organisaties, het zakenleven, de politiek, journalistiek, overheid, de kunst en muziek sector, etc. etc.. De eerste avond wordt verzorgd door Joop van Ommen. Joop is een bekende Zwollenaar, die betrokken is bij veel projecten voor zwakkeren in onze samenleving. Bijvoorbeeld de opvang van daklozen. Eerst bij de WRZV hallen en nu in de Herberg. Maar ook het opzetten en de uitgave van een daklozenkrant was zijn idee. Tijdens de kerstdagen organiseert hij een feestmaal in de WRZV hallen. Veel zwakkeren in de samenleving schuiven daar graag aan. Voor hen staat Joop altijd klaar. Daarbij gebruikt hij zijn uitgebreide netwerk, maar als het nodig is staat hij op de barricaden.

Joop zal niet alleen preken. Hij zorgt ook voor de muziek en andere onderdelen van de avond. Daarvoor neemt hij oa. André Ploemen mee, die de piano zal bespelen. De opbrengst van de avond wil Joop besteden aan het kerstdiner, waaraan zo’n 500 minder draagkrachtige Zwollenaren deelnemen.
De preek van de week wordt gehouden in de prachtige schuilkerk van de Doopsgezinde gemeente aan de Wolweverstraat  9 in Zwolle. Aanvang 19.00 uur tot 20.00 uur. Daarna is er koffie en muziek. De zaal is open van af 18.30 uur. Kosten: € 5.- p/p.
Artikel delen:

Reageer