WEZO NV. voor 2 miljoen bezit van Zwolle

Zwolle – Om in Zwolle invulling te geven aan de inclusieve arbeidsmarkt vanuit de Participatiewet is het volgens de gemeente Zwolle gewenst meer grip te krijgen op de bedrijfsvoering van Wezo NV. Vorig jaar heeft de raad het college gemandateerd om met de overige aandeelhoudende gemeenten te onderhandelen over de voorwaarden waaronder Zwolle 100% eigenaar van Wezo NV kan worden.

Op 23 september 2015 hebben de vijf betrokken gemeenten een akkoord bereikt over de aandelenoverdracht. De aandelen van de gemeenten Zwartewaterland, Raalte, Hattem en Dalfsen worden voor een bedrag van in totaal € 610,– overgenomen. Tegelijk met de overdracht van de aandelen, kopen de verkopende gemeenten de financiële risico’s van Wezo NV af met een bedrag van € 1.906.810,72. Voorgesteld wordt deze afkoopsom gedurende vijf jaar te reserveren voor financiële risico’s van Wezo NV. Door de overdracht van aandelen van het bedrijf Wezo NV kan ook de Gemeenschappelijke Regeling (GR) WEZO worden ontbonden. Hoewel het over twee verschillende juridische entiteiten gaat is de aandelenoverdracht en de opheffing van de GR WEZO onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het bestuur van GR WEZO heeft een liquidatieplan opgesteld. GR WEZO kent een positief liquidatiesaldo. Het liquidatiesaldo wordt te zijner tijd toegevoegd aan de reserve financiële risico’s Wezo NV. Maandag 30 november wordt de raad voorgesteld om in te stemmen met de overname van de gemeentelijke aandelen in Wezo NV en in te stemmen met de definitieve opheffing van GR WEZO.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. 9 van de 10 zwollenaren zullen niets van deze prietpraat begrijpen, of is dat weer bewust gedaan zodat er geen haan naar kraait dat dat paleis op de hessenpoort de burger klauwen met geld heeft gekost en gaat kosten. Ook over de ex-heerser van het paleis Blok wordt nooit meer een woord gerept, zou die nog steeds doorbetaald krijgen?

Reageer