Koninklijke onderscheiding voor B.J. Wilbrink

Op donderdag reikte burgemeester Henk Jan Meijer bij Fermate in Zwolle (Händellaan 315), de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau uit aan de heer B.J. Wilbrink. De heer Wilbrink heeft grote verdiensten voor Driezorg en de groei daarvan. Daarmee heeft hij aan de wieg gestaan van de nieuwbouw Fermate. Dit gebouw werd donderdagmiddag door burgemeester Henk Jan Meijer officieel geopend.

De onderscheiding wordt de heer Wilbrink toegekend op grond van zijn bijzondere, grensverleggende verdiensten op het gebied van de zorg. De heer Wilbrink is tot op heden voorzitter van de Cliëntenraad van Driezorg. De heer Wilbrink heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de vormgeving, uitbreiding en kwaliteitsverbetering van de ouderenzorg in Zwolle en de regio met een grote landelijke uitstraling. Zijn arbeidzaam leven als directeur van een zorginstelling sloot hij af in september 1988, maar ook daarvoor, gedurende en sindsdien zette hij zich vrijwillig voor de zorg in.

Voor Driezorg is de heer Wilbrink vanaf 1990 tot op heden belangeloos actief. Hij heeft aan de basis gestaan van meerdere fusieprocessen. Als voorzitter van de stichting Serviceflat Arcadia legde hij contacten met stichting Verzorgingshuis Rivierenhof waaruit de Stichting Driezorg Zwolle is voortgekomen. Als voorzitter van de Raad van Toezicht van Driezorg vanaf medio 1996 heeft hij in belangrijke mate bijgedragen aan de ontwikkeling van de ouderenzorg in Zwolle. Al in 1998 was hij betrokken bij een nieuwe fusie met De Venus en De Havezate. De nieuwe stichting bleef Driezorg Zwolle heten. Opnieuw werd de heer Wilbrink gevraagd voorzitter van de Raad van Toezicht te worden. Mede door zijn inzet kon Driezorg zich ontwikkelingen tot een eenheid en een kwalitatieve “speler” op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor ouderen in Zwolle. In 2006 kwam onder zijn leiding nog een fusie tot stand met woonzorgcentra de Kievitsbloem (Zwolle) en de Hof van Blom (Hattem). Na deze laatste fusie besloot de heer Wilbrink terug te treden. Zijn belangeloze bestuurlijke inzet voor Driezorg heeft geresulteerd in een organisatie die woonruimte en zorg biedt aan ongeveer 1500 ouderen in Zwolle en omgeving, met ruim 600 medewerkers en circa 300 vrijwilligers. Eind 2006 werd de heer Wilbrink voorzitter van de Centrale Cliëntenraad van Driezorg. In deze huidige functie legt hij het accent bij de doelgroep van Driezorg: de bewoner/cliënt. Dat geldt ook voor de bewoners van Fermate, die vertegenwoordigd zijn in de Centrale Cliëntenraad.

Niet onvermeld mag blijven dat de heer Wilbrink een cruciale rol heeft gespeeld bij de opzet en totstandkoming van dagverzorgingsprojecten in de Zwolse verzorgingstehuizen. Hij is de grondlegger van het Samenwerkingsoverleg Zwolse Verzorgingstehuizen (SZOV). Verder heeft hij een belangrijke verbindende rol gespeeld in het fusieproces van de psychosociale en psychiatrische zorg en hulpverlening. Daarmee stond hij aan de basis van het RIAGG Zwolle. Ook heeft hij aan de constructieve samenwerking tussen verzorgingstehuizen, verpleeghuizen en indicatiecommissies in de regio een belangrijke bijdrage geleverd. Dat geldt ook voor de oprichting van de Vereniging Nederlandse Bejaardenoorden (VNB), de eerste echte brancheorganisatie van verzorgingstehuizen en voorloper van het huidige ActiZ.

De heer Wilbrink heeft zich van jongs af aan grotendeels belangeloos voor een leefbare samenleving ingezet. Hij wordt gewaardeerd als een deskundig en respectvol bestuurder. Hij is in staat gebleken mensen en organisaties te verbinden en zaken op de agenda te krijgen. En – heel belangrijk – te anticiperen op ontwikkelingen in de zorg door te streven naar kwaliteit, maatwerk en efficiency. Zijn inzet is kortom van grote waarde voor de samenleving. Reden waarom hij wordt onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Artikel delen:

Reageer