Bezuiniging op sportzalen treft leden

Zwolle – Basketbalverniging Be Quick is bezorgd over de verhoging van de tarieven voor binnensportaccomodaties in d egemeente Zwolle in 2016 met 20%. Ten eerste vindt het voorzitter Evert Helfferich de verhoging van 20% buitenproportioneel. Het uitvoerige betoog van dhr. Tonok Bwefar, voorzitter van Landstede Basketbal ZAC, die twee weken geleden verstuurd werd vanuit financieel perspectief, ondersteunt Be Quick.

Helfferich: "Behalve bezwaar vanuit financieel perspectief wegen onze bezwaren vanuit sociaal maatschappelijk perspectief minstens even zwaar. Zaalhuur maakt een substantieel deel uit van onze begroting en wij zien geen mogelijkheden om de voorgestelde huurverhoging te compenseren met andere kostenbesparingen. Een contributieverhoging lijkt dus onvermijdelijk. Wij constateren nu al regelmatig betalingsproblemen voor een kleine groep van onze leden. In dat opzicht sluiten wij ons aan bij Ronald van der Vegt van SVI volleybal, om ons vooral ook sterk te maken voor die sporters die nu al, vanwege hun inkomenssituatie, moeite hebben om een lidmaatschap van een sportvereniging op te brengen". Be Quick gelooft dat een tariefsverhoging van een omvang zoals die nu is voorgesteld, haaks staat op de intentie om meer mensen structureel aan het bewegen te krijgen, en vraagt het college en de raadslaeden dan ook om af te zien van deze verhoging.

Artikel delen:

Reageer