Swollwacht wil raadplegend referendum

Zwolle – Fractievoorzitter William Dogger van Swollwacht wil door middel van een motie een raadplegend referendum afdwingen.

De reden van dit referendum is om de burgers te vragen wat zij van een eventuele algehele zondagsopenstelling van de winkels in Zwolle vinden. Deze motie zal worden ingediend op 7 december 2015 tijdens de raadsvergadering in het stadshuis. De tekst van de motie leest u via "Lees verder".

Onderwerp: verzoek tot het organiseren van een raadplegend referendum op 6 april 2016, over de vrije openstelling van winkels op de zondag in Zwolle.

De Raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op 7 december 2015

Gelet op:
dat er in Zwolle een fors groeiende groep ondernemers en een fors groeiende groep burgers in Zwolle een vrije openstelling van winkels op de zondag wenst.

Van oordeel dat:
– in de huidige maatschappelijke- en economische context, de consument steeds meer vraagt om maatwerk als het gaat om openstelling van winkels en voorzieningen,
– een fors groeiende groep Zwolse burgers onder maatwerk ook beschouwen, de mogelijkheid tot een vrije openstelling van winkels op de zondag in Zwolle,
– een fors groeiende groep burgers vrije openstelling van winkels op de zondag ook als zeer gewenst beschouwen,
– een fors groeiende groep ondernemers vrije openingstijden op de zondag wenst- in ieder geval zelf wil bepalen om te kunnen kiezen voor een vrije openstelling op de zondag,
– de Zwolse burger zich middels een raadplegend referendum op een democratisch wijze moet kunnen uitspreken over wel of geen vrije openstelling van winkels op de zondag,
– om een goede stembusgang te bevorderen en om de kosten van een raadplegend referendum over wel of geen vrije openingstijden van winkels op de zondag te drukken- dit raadplegend referendum gelijktijdig te houden/organiseren met het nationaal referendum over het associatie verdrag Oekraïne op 6 april 2016.

Verzoekt en roept op dat:
1. de gemeenteraad van Zwolle besluit, dat er door de gemeente Zwolle een raadplegend referendum wordt georganiseerd over de vrije openstelling van winkels op de zondag in Zwolle,
2. de raadsgriffie te verzoeken om dit raadplegend referendum verder uit te werken en te organiseren,
3. dit raadplegend referendum gelijktijdig te laten plaatsvinden met het nationaal referendum over het associatie verdrag Oekraïne op 6 april 2016,
4. De burgerij van Zwolle dan voor te leggen- voor of tegen een vrije openstelling van winkels op de zondag in Zwolle te zijn.
5. De uitkomsten van het raadplegend referendum voor te leggen aan de gemeenteraad van Zwolle en deze vervolgens een besluit te laten nemen over de uitkomst van het raadgevend referendum.

Artikel delen:
Reacties 33
 1. Een politieke partij in de gemeenteraad kan geen raadgevend referendum initiëren. Wiliam Dogger is gewoon weer populistisch bezig. Jammer voor hem hij had beter moeten weten.

 2. populisme laat ik maar voor jouw woorden, Ikke! Maar het is geen verzoek tot een raadgevend referendum (dat klopt dat is een burger recht) maar een verzoek tot een raadplegend referendum, daar toe kan de raad wel besluiten!

 3. @ William Dogger,
  Raadplegend referendum – Hoofdinhoud

  Een raadplegend referendum (ook wel: plebisciet) is een referendum dat op initiatief van de overheid wordt gehouden. De uitslag van een plebisciet kan in principe bindend of niet-bindend i zijn. Omdat plebiscieten veelal niet-bindend zijn, wordt de term 'raadplegend referendum' ook gebruikt in gevallen waarin het om precies te zijn om een niet-bindend, raadplegend referendum gaat.

  Voorstanders van referenda staan doorgaans wantrouwend tegenover het raadplegend referendum, omdat zo'n referendum als het ware 'van bovenaf' wordt opgedrongen aan de bevolking. Hierbij bestaat het risico dat de overheid aanstuurt op een door de organisatoren gewenste uitkomst. Het woord 'plebisciet' heeft daarom voor voorstanders van het referendum een negatieve klank, en roept associaties op met manipulatief gedrag van dictatoriale regimes.

  Op dit moment is er in Nederland geen wettelijke regeling voor een bindend referendum op landelijk niveau. In de Grondwet staat dat de Nederlandse volksvertegenwoordigers hun taak zonder last moeten kunnen uitvoeren, wat betekent dat er van een bindend referendum geen sprake kan zijn. In 2014 is wel een wet tot stand gekomen over een raadgevend referendum.
  Dit bindend referendum is er ook niet op gemeentelijk niveau.

 4. Heerlijk de rust op de zondag. Lekker bijkomen van alle hectiek van de rest van de week. Ik moet ook zondagen werkenen, maar ik hoop dat de zondag blijft zoals deze is en nee ik ben niet gelovig. We gaan straks de kant van Amerika op. Zondag ook van alles doen en zelfs even naar kantoor als dat zo uitkomt.

 5. @Els
  Weet je wel hoe moeilijk dat is?;)
  Veel mensen hebben geen hobby, communiceren niet meer met elkaar doordat iedereen in het gezin met zijn smartphone of tablet bezig is. Vervelen zich dus de pleuris op zondag. Het is niet voor niets zo druk bij de woonboulevard op 2e Kerstdag. Dan hebben ze al meer dan 24 uur met elkaar in één huis doorgebracht, om gek van te worden. De oplossing: we gaan op zondag inclusief jengelende kids met een chagrijnige kop 'gezellig' naar de stad. Dat werkt gewoon therapeutisch.

 6. Dhr. Dogger, de Stentor en ook dhr. Van Boven benoemen in hun artikelen het raadgevend referendum. Maar dat is toch niet juist?? Het is toch een raadplegend referendum? Lezen ze zo slecht? Graag uw reactie.

 7. Dag Mariane, de motie betreft een verzoek tot het organiseren van een raadplegend referendum. Een raadgevend referendum kan alleen door de burgerij worden ingezet en een raadplegend referendum kan door een fractie (of fracties) na een meerderheid van de raad worden ingezet. En of er daarna een verordening aangepast moet worden, is slechts een technisch detail. Het gaat hier om de wil, en daarover moet nu de raad kleur bekennen!

 8. Het is nu al twee keer in de raad geweest. De stemming, ondanks dat dat hoofdelijk wordt, is nu al duidelijk: de coalitie van ChristenUnie, D66, PvdA en VVD steunen het coalitieakkoord ook nu weer.

 9. @William Dogger,

  Je kunt wel zeggen dat de zon in de nacht hier moet schijnen en dat het slechts een technisch detail is maar ik geloof dat er iets mis is met je waarnemingsvermogen en dit technische detail bijgesteld moet worden.

  Geef eerlijk toe dat je een miskleun hebt gemaakt en we zullen je het vergeven en de volgende keer weer op Swollwacht stemmen.

 10. Zo nu en dan is het goed om de wijze woorden die William Dogger op 6 september 2004 over het referendum sprak nog eens te herhalen.

  De heer DOGGER: Mijnheer de voorzitter, een referendum of in de volksmond een volksraadpleging is een groot goed. Het is een middel waarmee de burgerij haar stem kan laten horen indien men het niet eens is met een belangrijk door de politiek genomen besluit. De fractie van Swoll-wacht is altijd voor een maximale mogelijkheid van inspraak voor burgers geweest en zal dat ook blijven. Bij maximale inspraak voor burgers wil ik het woord burgers benadrukken. Een referendum mag niet ingezet worden door een politieke partij die om welke reden dan ook zich niet wil neerleg-gen bij een democratisch gelopen politiek proces en een genomen besluit. Wanneer bij ieder belang-rijk politiek onderwerp, dat gelopen is via een democratisch proces met een democratisch genomen besluit, een politieke partij of een politieke minderheid zou grijpen naar een belangrijk middel als het referendum dan zou dat de democratische besluitvorming frustreren en zou dat ook voor het besturen van een grote stad consequenties kunnen hebben.

 11. Mike70, het is toch triest als je je verveelt? Ik kom tijd te kort maar de zondagrust is voor mij heerlijk en daarop doe ik ook genoeg maar winkelen op zondag schei uit zeg.

 12. @mariane: omdat we in Zwolle geen raadplegend referendum kennen, kan dat ook niet worden ingezet. Het enige referendum dat Zwolle kent, en dus ingezet kan worden, is een raadgevend referendum. En dat kan niet worden ingezet: moet actie van kiezers zijn ten behoeve van nog te nemen besluit.
  Kortom: raadplegend kennen we niet en raadgevend kan niet.
  (Dit allemaal los van mijn mening over koopzondagen)

 13. Wat collega Mussche van de PvdA aangeeft is volledig waar, daar sta ik nog steeds achter, het waren andere tijden en geheel andere omstandigheden en totaal niet vergelijkbaar met de discussie van nu! Ik vraag mij alleen wel af wat collega Mussche hiermee wil bereiken of moet ik juist zeggen- wat hij niet wil dat wij bereiken! Volgens mij gaat het hier om een volksraadpleging over een onderwerp waarover oprechte duidelijkheid wordt gevraagd door velen in onze stad! En duidelijkheid waarbij raadsleden kleur moeten bekennen! Is de paniek bij de PvdA fractie nu zo groot dat er nu van alles wordt bijgehaald om een referendum te vermijden?

 14. Beste William,

  zo snel raak ik niet in paniek hoor, daarvan is nog lang geen sprake. Ik ben ook niet bang voor een referendum. Ik heb alle vertrouwen in de Zwolse burger. Als die het noodzakelijk vinden om de gemeenteraad een richting mee te geven zijn ze zeer goed in staat om een referendum aan te vragen.
  Een referendum aangevraagd door een fractie in de gemeenteraad, zie ik inderdaad minder zitten, precies om de hele wijze woorden die je daarover gezegd hebt. Ik denk dat we allebei niet zitten te wachten op een situatie dat bij elke keer als een partij zijn zin niet krijgt er een referendum moet komen, omdat je anders niet luistert naar de burger.
  Hulde voor je oproep voor een referendum, ongetwijfeld zijn er burgers die ook vinden dat die er moet komen en die nu het initiatief nemen. Daar hebben ze de gemeenteraad niet voor nodig.

 15. :o:o:o

  6/9 2004 Vanzelfsprekend waren het 11 jaar geleden

  andere tijden en geheel andere omstandigheden

  Toch kwam onderstaande tekst nogal principieel over. Of je principes moeten bijvoorbeeld aan de jaargetijden en gemeentelijke-omstandigheden onderhevig zijn. (Dogger kwam al niet over als 'mijn man', mede gezien de verhalen die de ronde doen.)

  # Goed dat Frankwin Mussche ons even fijntjes herinnert aan een uitspraak van Dogger van weleer.

  De heer DOGGER: Mijnheer de voorzitter, een referendum of in de volksmond een volksraadpleging is een groot goed. Het is een middel waarmee de burgerij haar stem kan laten horen indien men het niet eens is met een belangrijk door de politiek genomen besluit. De fractie van Swoll-wacht is altijd voor een maximale mogelijkheid van inspraak voor burgers geweest en zal dat ook blijven. Bij maximale inspraak voor burgers wil ik het woord burgers benadrukken. Een referendum mag niet ingezet worden door een politieke partij die om welke reden dan ook zich niet wil neerleg-gen bij een democratisch gelopen politiek proces en een genomen besluit. Wanneer bij ieder belang-rijk politiek onderwerp, dat gelopen is via een democratisch proces met een democratisch genomen besluit, een politieke partij of een politieke minderheid zou grijpen naar een belangrijk middel als het referendum dan zou dat de democratische besluitvorming frustreren en zou dat ook voor het besturen van een grote stad consequenties kunnen hebben.

  # John van Boven

  omdat we in Zwolle geen raadplegend referendum kennen, kan dat ook niet worden ingezet. Het enige referendum dat Zwolle kent, en dus ingezet kan worden, is een raadgevend referendum. En dat kan niet worden ingezet: moet actie van kiezers zijn ten behoeve van nog te nemen besluit.
  Kortom: raadplegend kennen we niet en raadgevend kan niet.

  ——
  Ben ook voor zoveel mogelijk vrijheid voor de winkelier onder andere m.b.t. openingstijden van winkels…maar dit komt op mij over als een populistische 1-mansactie, die gedoemd lijkt te mislukken.

 16. Nu al strijd over referendum koopzondag in Zwolle

  Swollwacht wil een referendum uitschrijven over de koopzondag in Zwolle. Niet mogelijk, zeggen andere partijen. Wél mogelijk, zegt Swollwacht. Hoe zit het nu precies?

  Swollwacht wil dat er eens en voor altijd een einde komt aan de discussie in Zwolle over de koopzondagen. De burgers moeten zich uitspreken in een referendum. Maar dat kan helemaal niet, zegt PvdA-raadslid Frankwin Mussche op social media. ??In Zwolle is een referendum een initiatief van burgers en niet van de politiek.?? Tijd om Swollwacht-fractievoorzitter William Dogger om opheldering te vragen.

  Uw referendum kán helemaal niet, zegt de PvdA. Hebben ze gelijk?
  ??Nee. Ik heb de griffie en het ondersteunend apparaat gevraagd hoe het exact zit. En zij hebben mij verzekerd dat het kan. We kunnen geen raadgevend referendum (vanuit de burgers) organiseren, maar wel een raadplegend referendum (vanuit de politiek). Diverse gemeentes in Nederland maken daar al gebruik van.??

  Maar in Zwolle is dat toch niet mogelijk, hier kun je alleen een raadgevend referendum houden?
  ??In Zwolle is ooit bepaald dat alleen een raadgevend referendum in de verordening staat. Dat zou dan dus betekenen dat je eerst de verordening moet aanpassen. Volgens de griffie van de gemeente Zwolle is dat echter niet nodig. De gemeenteraad bepaalt haar eigen agenda. Daarnaast kun je ook als raad gewoon regelen dat de verordening wordt aangepast. Het is een kwestie van een paar regeltjes toevoegen.??

  Dus de raad moet zich eerst uitspreken of ze een raadplegend referendum wil?
  ??Dat klopt. Maar ik ben van mening, dat als de gemeenteraad goede wil toont, dat goed gaat komen in Zwolle. Je kunt je ook een keer op een positieve manier laten zien als gemeenteraad. We zitten in een zwaar dilemma over deze kwestie, de bevolking roert zich. Waarom deze kwestie dan niet aan de burger voorleggen? Het kan gewoon, als de wil er is.??

  Tot nu toe sluiten de coalitiepartijen ChristenUnie, PvdA, D66 en VVD de rijen over de kwestie. Waarom zouden ze nu wel toegeven om een raadplegend referendum groen licht te geven?
  ??Misschien kunnen ze ook een keer positief denken. Maar als meneer Mussche nu al allerlei technische regeltjes aanhaalt, ben ik er bang voor. Aan de andere kant, kan dit ook een bevrijding zijn voor de PvdA, VVD en D66. Zij zitten helemaal in de tang bij de ChristenUnie over de koopzondag. Nu mogen ze weer aan de stad laten zien of zij willen dat de burgers een stem in deze krijgen. Maar het liefst hebben ze natuurlijk dat de kwestie over de koopzondag zo snel mogelijk in een schoenendoos wordt gestopt en heel diep wordt opgeborgen.??Nu al strijd over referendum koopzondag in Zwolle

  Swollwacht wil een referendum uitschrijven over de koopzondag in Zwolle. Niet mogelijk, zeggen andere partijen. Wél mogelijk, zegt Swollwacht. Hoe zit het nu precies?

  Swollwacht wil dat er eens en voor altijd een einde komt aan de discussie in Zwolle over de koopzondagen. De burgers moeten zich uitspreken in een referendum. Maar dat kan helemaal niet, zegt PvdA-raadslid Frankwin Mussche op social media. ??In Zwolle is een referendum een initiatief van burgers en niet van de politiek.?? Tijd om Swollwacht-fractievoorzitter William Dogger om opheldering te vragen.

  Uw referendum kán helemaal niet, zegt de PvdA. Hebben ze gelijk?
  ??Nee. Ik heb de griffie en het ondersteunend apparaat gevraagd hoe het exact zit. En zij hebben mij verzekerd dat het kan. We kunnen geen raadgevend referendum (vanuit de burgers) organiseren, maar wel een raadplegend referendum (vanuit de politiek). Diverse gemeentes in Nederland maken daar al gebruik van.??

  Maar in Zwolle is dat toch niet mogelijk, hier kun je alleen een raadgevend referendum houden?
  ??In Zwolle is ooit bepaald dat alleen een raadgevend referendum in de verordening staat. Dat zou dan dus betekenen dat je eerst de verordening moet aanpassen. Volgens de griffie van de gemeente Zwolle is dat echter niet nodig. De gemeenteraad bepaalt haar eigen agenda. Daarnaast kun je ook als raad gewoon regelen dat de verordening wordt aangepast. Het is een kwestie van een paar regeltjes toevoegen.??

  Dus de raad moet zich eerst uitspreken of ze een raadplegend referendum wil?
  ??Dat klopt. Maar ik ben van mening, dat als de gemeenteraad goede wil toont, dat goed gaat komen in Zwolle. Je kunt je ook een keer op een positieve manier laten zien als gemeenteraad. We zitten in een zwaar dilemma over deze kwestie, de bevolking roert zich. Waarom deze kwestie dan niet aan de burger voorleggen? Het kan gewoon, als de wil er is.??

  Tot nu toe sluiten de coalitiepartijen ChristenUnie, PvdA, D66 en VVD de rijen over de kwestie. Waarom zouden ze nu wel toegeven om een raadplegend referendum groen licht te geven?
  ??Misschien kunnen ze ook een keer positief denken. Maar als meneer Mussche nu al allerlei technische regeltjes aanhaalt, ben ik er bang voor. Aan de andere kant, kan dit ook een bevrijding zijn voor de PvdA, VVD en D66. Zij zitten helemaal in de tang bij de ChristenUnie over de koopzondag. Nu mogen ze weer aan de stad laten zien of zij willen dat de burgers een stem in deze krijgen. Maar het liefst hebben ze natuurlijk dat de kwestie over de koopzondag zo snel mogelijk in een schoenendoos wordt gestopt en heel diep wordt opgeborgen.??

  In de reacties wordt o.a. hier naar verwezen https://www.zwolle.nl/regelingen/referendumverordening?utm_source=hootsuite

 17. In heb een paar vragen:

  Dogger: Als er hoofdelijk gestemd gaat worden, van wie van welke partij verwacht u dat ze tegen het coalitieakkoord gaan stemmen? VVD-er Gerrit van der Kooy, zoals hij dat hij de Swollenaer opperde bijvoorbeeld? Wie nog meer?

  Mussche: Wat is uw persoonlijke mening? Bent u voor een algehele opstelling voor alle supermarkten op zondag en de openstelling op zondag van alle winkels in de binnenstad van Zwolle?

  Ik verwacht uiteraard een eerlijk, en geen politiek antwoord.

 18. Ik begrijp William Dogger wel en zou ook graag meer koopzondagen hebben, alleen het middel wat gebruikt wordt door Swollwacht is weer puur politiek voor de b?hne. Hij weet ook dat het effect nihil is, maar staat met deze losse Flodder weer mooi in de publiciteit. Populisme heeft dat. Er is één maal per vier jaar een volksraadpleging en dat zijn de verkiezingen. Beter is dit te respecteren. Helemaal na het citaat van dhr Mussche uit 2004. Hoezo, zoals de wind waait…..

 19. @Pieter van der Wal: het punt is nu juist dat de resultaten van de vorige verkiezingen niet zijn gerespecteerd in de huidige systematiek voor koopzondagen. Immers: 3 van de 4 coalitiepartijen waren voor een ruimere regeling.

  Ik ben trouwens ook geen voorstander van een referendum maar dat is dan juist omdat ik wil dat de coalitie alsnog zijn beloften aan de kiezer gaat waarmaken. Verder ben ik bang dat CU weer een truukje gaat uithalen en dat we vervolgens nog langer aan het huidige politieke misbaksel vast zitten.

 20. Beste v/d Berg, in antwoord op jouw vraag het volgende: ik zou echt niet weten wie er van de coalitiepartijen bij hoofdelijke stemming tegen of voor zullen gaan stemmen. We zullen zien! Maar je mag toch van een oppositie partij verwachten om alle legitieme en beschikbare middelen in te zetten om, in ieder geval te proberen, een dilemma te doorbreken! Ik ben van mening dat dit niet populistisch is maar een oppositionele plicht! Ik ben tenslotte niet de politiek in gegaan om alleen maar te volgen of enkel een ja of nee uit te spreken! Ik respecteer de stellingname van de CU collega's, ik snap ook het dilemma waar de drie andere coalitiepartijen mee worstelen omdat zij, de een in meerdere mate dan de ander, de kiezer iets anders beloofd hebben bij de afgelopen verkiezingen! Zij voelen zich gebonden aan het gesloten coalitie akkoord! Maar we kunnen ons ook niet doof houden voor het feit dat de vraag om vrije openingstijden voor winkels in onze stad behoorlijk groeiende is, bij zowel burgers als ondernemers! Als er dan een dergelijke impasse ontstaat zoals die zich nu voordoet, lijkt het mij oprecht en fair om dan een uitspraak aan de burgerij te vragen. Vriendelijk groet, William Dogger

 21. Beste meneer Dogger, waarom tijdens de wedstrijd de spelregels veranderen? Erg flauw voor zo'n maatschappelijk irrelevant onderwerp. Houdt dan een raadgevend referendum over de schandalige bezuinigingen op bv de thuis- en ouderenzorg. Dat is vele malen belangrijker dan winkels open of dicht op zondag. Maar dat onderwerp zal wel niet sexy genoeg voor u zijn….

 22. Heer Dogger. Hartelijk dank voor uw uitgebreide antwoord. Geen namen helaas, en dus een politiek antwoord, maar ik waardeer uw reactie op deze plaats. Zouden meer raadsleden moeten doen! Ik wens u succes met uw motie.

 23. Beste Leonardo, jammer dat je deze mening is toegedaan! Als je mijn werkzaamheden in de raad zou volgen dan zou kun je weten dat ik mij altijd inzet voor met name de kwetsbaren in onze stad! Bij de afgelopen begrotingsvergadering in de raad (twee weken geleden) hebben wij nog samen met de SP en GL een onderbouwde tegenbegroting ingediend met meerdere moties/amendementen welke de gemeentelijke begroting veel meer sociale glans zou kunnen geven, voor zowel armoede- en andere sociale vraagstukken! Vriendelijke groet, William Dogger

 24. Referendumverordening kent inderdaad nu alleen een raadgevend referendum, t.w. initiatief vanuit de burgers. Dat was ook al bij de vorige verordening zo.

  Beiden kennen het euvel, dat zelfs bij voldoen aan 2 handtekeningendrempels de raad om "dringende redenen" het burgerreferendumverzoek kan afwijzen. Zowel in maart 2003 als in september 2004 wees de raad het referendumverzoek af.

  Een motie waarin de Raad zichzelf wat verzoekt, heb ik nog nooit eerder meegemaakt.

 25. Een bijzonder " fraai" voorbeeld over koopzondagen en referendum is te vinden in Nijkerk. College B&W van VVD met confessionele partijen viel toen VVD ondanks collegeakkoord inzette op koopzondagen. Nieuw College zonder confessionele partijen kent in collegeakkoord koopzondagen.

  Een referendumverzoek over koopzondagen op basis van de plaatselijke verordening, aangenomen door niet-confessionele raadsmeerderheid, werd afgewezen door niet-confessionele partijen. Dit met beroep op de dringende reden, dat anders winkelieren failliet zouden gaan. Klanten zouden elders op koopzondagen gaan winkelen.

  Paar weken geleden was er in Nijkerk de 1e koopzondag.

Reageer