Zwolle presenteert zich op Reuvensdagen

Zwolle – Op 26 en 27 november a.s. vindt het 45ste nationale archeologiecongres De Reuvensdagen plaats in Zwolle. Meer dan zestig sprekers vertellen over recent onderzoek en actuele thema’s binnen de Nederlandse archeologie en meer dan 600 archeologen komen samen.

archeologisch_onderzoek_melkmarkt__08.jpg 

Zwolle en de provincie Overijssel hebben enkele spectaculaire zaken te bieden. Zo presenteert Zwolle de resultaten van de jongste opgraving, heeft Kampen steeds meer aanwijzingen dat daar scheepsbouw en/of –reparatie heeft plaatsgevonden en blijft ook het Trechterbekergrafveld van Dalfsen niet onbelicht. De recente opgraving op de Melkmarkt maakt duidelijk dat Zwolle in de tiende eeuw niet alleen een agrarische nederzetting was maar ook een handelsnederzetting met haven, wat een ondersteuning is van de resultaten van de afgelopen dertig jaar.

In Kampen is op het Myosothis-terrein aan de Burgel een rij houten huizen met bijzondere haardvloeren en vondsten uit de eerste helft van de 14de eeuw aangetroffen die wijzen op scheepsbouw of –reparatie. Daarnaast zijn archeologen momenteel bezig met het bergen van de kogge uit de IJssel bij Kampen. Een punter en een aak zijn inmiddels boven water en van de kogge is recentelijk gebleken veel meer bewaard te zijn dan aanvankelijk werd gedacht. Uiteindelijk zal de kogge in Kampen permanent tentoongesteld worden. Daarmee haalt de gemeente Kampen een attractie van formaat binnen.
Een ander 15de-eeuws scheepswrak is in het Zwartewater bij Hasselt onderzocht. En bij opgravingen aan het havenfront in Deventer is ook scheepshout van een kogge te voorschijn gekomen. Genoeg ingrediënten om veel aandacht aan dit scheepsarcheologisch onderwerp te wijden.
De Reuvenslezing wordt dit jaar dan ook uitgesproken door Prof. Dr. Thijs  Maarleveld, die speciaal hiervoor uit Denemarken overkomt. Hij zal donderdagochtend het congres openen met een bijdrage over de ontwikkelingen, kansen, mogelijkheden, maar ook bedreigingen van de maritieme archeologie.
De archeologische sensatie dit jaar is de vondst van het grootste Trechterbekergrafveld in Europa bij Dalfsen. Op De Reuvensdagen zullen de meest recente bevindingen worden gepresenteerd. Na de presentatie van de resultaten volgt een paneldiscussie waaraan onder andere de burgemeester van Dalfsen deelneemt. 
Ook andere (top)vondsten zagen het afgelopen jaar het licht, of worden in de topvondstensessie voor het eerst aan het publiek getoond. Hiermee wordt traditiegetrouw het congres afgesloten. Één topvondst is geheel en al Zwols en is tot op heden nog geheim gebleven.
De Reuvensdagen is een jaarlijks congres op steeds wisselende plaatsen in het land. Onder de bezoekers zijn professioneel archeologen, amateur archeologen, studenten archeologie en andere belangstellenden. Bij de afsluiting van het congres wordt  de locatie voor het volgende jaar bekend gemaakt.
Artikel delen:

Reageer