Van Essen lid Raad van Toezicht Dimence

Zwolle – De heer Van Essen is per 1 januari 2016 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht (RvT) van de Dimence Groep. De heer J.F. van Kesteren treedt af, als voorzitter en als lid van de RvT, wegens beëindiging van zijn statutaire zittingstermijn. Het voorzitterschap wordt vanaf 1 januari a.s. overgenomen door de heer S.A. Terpstra. De heer Van Essen wordt in zijn nieuwe rol ook lid van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid van de RvT.

Huisarts Van Essen, die ooit begon als coassistent in Sint-Franciscushof in Raalte, heeft veel affiniteit met geestelijke gezondheidszorg. Naast zijn werk als huisarts deed hij brede bestuurlijke ervaring op. Hij was werkzaam als voorzitter van de wetenschappelijke vereniging (NHG) en is momenteel actief als voorzitter van het College Geneeskundige Specialismen (CGS). Daarnaast deed hij wetenschappelijk onderzoek op het terrein van griep in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Tevens is hij lid van de European Scientific Working group on Influenza (ESWI) en adviseert als zodanig in diverse landen. Regelmatig is hij in het tv-programma ‘Tijd voor MAX’ te zien waar hij een toelichting geeft op medische onderwerpen.

Zorgkwaliteit verbeteren
De laatste jaren is zijn interesse steeds verder uitgegaan naar intern toezicht. Daarom is hij momenteel ook lid van de RvT van Stichting Landelijk Expertisecentrum Erfelijkheidsonderzoek Familiaire Hart- en vaatziekten. Het verbeteren van de kwaliteit van zorg is altijd zijn primaire doel geweest. Deze missie zal hij bij de Dimence Groep verder voort zetten.
Samenstelling RvT
De Raad van Toezicht bestaat per 1 januari 2016 uit: dhr. drs. S.A. Terpstra (voorzitter), dhr. drs. L.C. Bruggeman (secretaris/vicevoorzitter),
dhr. drs. J.J.P. Reintjes, mw. drs. G. Wallinga, dhr. drs. J. Haringsma RA en dhr. dr. G.A. van Essen.
Artikel delen:

Reageer