'Kosten huurprijs gymzaal moet fors lager'

Zwolle – De voorzitter van Landstede Basketbal ZAC, Tonok Bwefar, zegt op basis van nieuw eigen onderzoek het niet eens te zijn met de berekening van de kosten voor de huur van sportaccomodaties. In een brief aan de Zwolse rekenkamercommissie ze thioj uiteen hoe het naar zijn oordeel zit.

De afgelopen maand stelde Bwefar aan de gemeenteraad dat hij het niet eens is met de berekening van de kostprijs van binnensportaccommodaties. Bwefar heeft zich verder verdiept in de verschillende kosten die volgens het rapport Bekostigingsprocedure binnensportaccommodaties ten grondslag liggen aan de kostprijs van de binnensportaccommodaties. Dat sterkt hem in zijn vermoeden dat de gehanteerde cijfers niet kloppen. Zo wordt in het rapport gesteld dat de totale investering voor een gymzaal op €839.480,21 ligt. Via eigen onderzoek heeft de sportbestuurder vastgesteld dat de Woz-waarde van een gymzaal in Zwolle op dit moment rond de €375.000 ligt. Dat is minder dan de helft van de stichtingskosten van €839.480,21 die in het rapport genoemd worden.

Vervolg briief Bwefar aande rekenkamercommissie: 

Ook bij verschillende variabele kosten uit het rapport heb ik mijn vraagtekens, maar aangezien ik geen inzicht heb in de gemeentelijke cijfers kan ik hier niets hardmaken.
Wat ik wel heb kunnen doen is een vergelijking maken met de gemeenten in de omgeving. Ik heb willekeurig wat gemeenten in de omgeving geselecteerd, waarbij ik gekozen heb voor een kleine, een middelgrote en een grote gemeente. De prijzen zijn als volgt:
Huur gymzaal Epe: grote gymzaal € 8,60 per uur, kleine gymzaal € 6,02 per uur.
Huur gymzaal Kampen:  € 9,43 per uur 
Huur gymzaal Apeldoorn:  €13.95 per uur

Als ik die prijzen zie, dan constateer ik dat de kosten van een gymzaal in 2015 in gemeenten in onze regio fors lager zijn dan de verhuurprijs die de gemeente Zwolle hanteert. De huur in de gemeente Zwolle is voor een gymzaal in 2015 €16,63. Dat is bijna 20% hoger dan de prijs die in Apeldoorn wordt gehanteerd en die gemeente lijkt mij toch vergelijkbaar met Zwolle.
De huidige tarieven en de verhoging van deze tarieven met 20% in 2016 van de binnensportaccommodaties in Zwolle, worden nu gebaseerd op het rapport Bekostigingsprocedure binnensportaccommodaties. Zoals ik in mijn brief van 7 november jl. aan de gemeenteraad al eerder heb aangeven, plaats ik grote vraagtekens bij gehanteerde berekening van de verhuurprijs voor verenigingen en nu plaats ik ook vraagtekens bij de juistheid van de gehanteerde cijfers waarop de berekening is gebaseerd. 
Daarom wil ik dat er objectief wordt vastgesteld wat de werkelijke kosten van de binnensportaccommodaties zijn, zodat er op basis van de juiste cijfers beleid wordt gemaakt.

Aangezien een juiste vaststelling  van de kosten van binnensportaccommodaties en de daaruit voortvloeiende verhuurprijs voor verenigingen voor elke Zwollenaar die binnensport van belang is en omdat het bepalen van de verhuurprijs geheel in handen van de gemeente Zwolle ligt, voldoet mijn onderzoeksonderwerp volledig aan de eisen die aan een dergelijk verzoek worden gesteld. Ik vertrouw er dan ook op dat dit verzoek door jullie zal worden gehonoreerd. 

Met vriendelijke groet,

Tonok Bwefar

Voorzitter Landstede Basketbal ZAC 

Artikel delen:

Reageer