Zorgvrager centraal bij OZOverbindzorg Zwolle

Zwolle – Zorgvragers, mantelzorgers, familieleden en zorgverleners kunnen vanaf 1 december toegang verkrijgen tot een digitaal systeem, waarin alle betrokken partijen met elkaar kunnen communiceren. Alle betrokkenen worden op deze manier voorzien van de benodigde informatie rondom de zorgvrager. Dit project heet OZOverbindzorg en wordt door zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea en de gemeente Zwolle ondersteund. De cliënt staat centraal, bepaalt wie toegang krijgt tot het netwerk en heeft daarmee zelf de regie in handen.

Het grote voordeel van OZOverbindzorg is dat partijen met – niet spoedeisende – vragen niet meer achter elkaar aan hoeven te bellen, maar dat die vragen simpel digitaal gesteld kunnen worden. Bijkomend voordeel is dat iedereen in het zorgnetwerk op de hoogte is van de gestelde vragen en de gegeven antwoorden. De gezondheid van de cliënt is scherp in beeld en er wordt op tijd bijgestuurd, waardoor bijvoorbeeld een ziekenhuisopname kan worden voorkomen. De gemeente Zwolle is overtuigd van het positieve effect van het systeem op de zorg rondom thuiswonende zorgbehoevende mensen.

Het is belangrijk dat zij die zorg nodig hebben zolang mogelijk thuis, in de eigen vertrouwende omgeving, kunnen blijven wonen. Goede afstemming en contact tussen zorgvrager, zorgverleners, mantelzorgers en familie dragen hieraan bij. OZOverbindzorg voorziet hierin.
Vanaf nu hebben alle cliënten met een zorgvraag, hun mantelzorgers, familie en zorgverleners de mogelijkheid om toegang tot het systeem te krijgen. De huisarts en soms de thuiszorg vragen de cliënt om deel te nemen en zorgen dat het sociale netwerk wordt aangesloten. Mantelzorgers, familie en zorgverleners worden door de cliënt zelf uitgenodigd voor deelname. 
Goede communicatie is noodzakelijk voor effectieve en efficiënte zorg. Voorbeeld van verbeteringen door het gebruik van OZOverbindzorg zijn: 
Alle zorg rondom cliënt is overzichtelijk in beeld, inclusief contactgegevens;
Bladeren in zorgmap overbodig, zorgverleners zijn altijd op de hoogte van de actuele stand van zaken, 
Mantelzorgers zijn altijd op de hoogte van de actuele situatie van de cliënt;
Minder telefoonverkeer, iedereen in het netwerk (indien nodig) wordt in 1x geïnformeerd; 
Client én mantelzorgers hebben zelf een actieve rol in OZOverbindzorg;
Huisartsen weten welke zorgmedewerkers bij hun patiënten over de vloer komen;
Apotheekbestellingen kunnen ter plekke worden gedaan.
Meer informatie is te vinden op : www.ozoverbindzorg.nl
Artikel delen:

Reageer