Installatie nieuwe leden Cliëntenraad Wmo

De gemeente Zwolle vindt het van groot belang dat inwoners betrokken zijn bij wat de gemeente doet. Dit geldt zeker voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die vanaf 1 januari 2007 van kracht is.

Daarom vindt op woensdag 31 oktober de installatie plaats van de Cliëntenraad Wmo. Deze raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan burgemeester en wethouders over alle onderwerpen die te maken hebben met het te voeren Wmo-beleid voor individuele voorzieningen en uitvoeringsregelingen. Zij heeft hiermee een belangrijke taak! Tijdens de bijeenkomst wordt ook stilgestaan bij het afscheid van de (oude) Wvg- cliëntenraad.

Artikel delen:

Reageer