Kwaliteitsproef bedrijventerrein Oosterenk

De provincie Overijssel begint deze maand een proef met een ‘sterrensysteem’ dat de kwaliteit van een bedrijventerrein in beeld brengt. Deze pilot vindt plaats op de bedrijventerreinen Haatland in Kampen, Rollepaal in Hardenberg, Haaksbergen-Oost en Oosterenk in Zwolle. Een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de vier gemeenten, de SER Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel (NMO), adviseert de provincie tijdens de proef.

Gedeputeerde Abbenhues: “Overijssel hecht grote waarde aan vitale bedrijventerreinen, die goed passen in het landschap en waarvan de grond optimaal gebruikt wordt. We willen samen met gemeenten en bedrijfsleven de ontwikkeling van bedrijventerreinen volgen met een ‘sterrensysteem’, zoals ze dat in de hotelbranche gebruiken. Hiermee is in één oogopslag duidelijk welke kwaliteit een terrein heeft. Heel handig om bijvoorbeeld te weten of de herstructurering van een verouderd terrein tot resultaten heeft geleid.”

Een dergelijk Kwaliteitsscoresysteem voor bedrijventerreinen biedt meer voordelen:

  • Investeren in de kwaliteit van een bedrijventerrein komt de uitstraling van een hele regio ten goede, o.a. omdat het de vestiging van nieuwe bedrijven bevordert.
  • Het systeem kan ingezet worden voor de marketing van een bedrijventerrein, regio of gemeente. Het versterkt daarmee de concurrentiepositie van het terrein en de daarop gevestigde bedrijven.
  • Ondernemers vinden gemakkelijker de weg naar de meest geschikte locatie, omdat ze inzicht hebben in de gegevens van de in de regio aanwezige terreinen.
  • Het systeem biedt gemeenten handvatten om gericht te investeren in het milieuvriendelijker maken van verouderde bedrijventerreinen.

1, 2 of 5 sterren?

De pilot wordt in vorm van een 0-meting uitgevoerd door de bedenker, ingenieurs- en adviesbureau DHV. De terreinen worden beoordeeld aan de hand van een lijst van vijf objectieve criteria: ruimtelijke inrichting & beeldkwaliteit, faciliteiten en voorzieningen, milieuprestaties, economie, en organisatie & beheer. Per criterium kan een terrein 1 tot 5 ‘sterren’ scoren. Op basis van de score kunnen afspraken gemaakt worden over verbetermogelijkheden. Maar net  als bij de hotels gaat het er niet om dat ieder bedrijventerrein móet streven naar vijf sterren.

Het Ministerie van VROM heeft positief gereageerd op de pilot. De verwachting is dat het ‘sterrensysteem’ voor bedrijfsleven en overheden zeer bruikbare informatie oplevert. Bij een succesvol verloop zal de provincie in 2008 een besluit nemen over het uitvoeren van een 0-meting op alle bedrijventerreinen (bestaand en nieuw) in Overijssel. Vervolgens kan om de 2 a 3 jaar een monitor uitgevoerd worden. Het ‘sterrensysteem’ maakt onderdeel uit van het project Vitale Bedrijventerreinen.

Zie voor meer informatie over dit project ook www.overijssel.nl/bedrijventerreinen.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Oosterenk zal er wel goed vanaf komen, Haatland vind ik maar erg rommelig. Zijn ook niet dezelfde types bedrijventerreinen, Haatland is eerder te vergelijken met Marslanden of Voorst.


    Maak melding

Reageer