‘Huurverhoging sportaccommodaties onnodig’

Zwolle – Korfbalvereniging Oranje Zwart spreekt, net als Landstede Basketbal ZAC en Basketbalvereniging Be Quick, maandag grote zorg uit over de verhoging van de tarieven voor binnensportaccomodaties in 2016 met 20%. De verhoging van 20% lijkt buitenproportioneel, vindt Oranje Zwart, en sluit graag aan bij de brief van dhr. Tonok Bwefar, voorzitter van Landstede Basketbal ZAC, van 7 november jl. met zijn uitvoerig betoog vanuit financieel perspectief.

Oranje Zwart: "De geplande verhoging van de tarieven voor binnensportaccommodaties in 2016 heeft onherroepelijk nadelige maatschappelijke gevolgen. De kosten van zaalhuur bedragen voor ZKV Oranje Zwart meer dan 30% van de totale verenigingskosten op jaarbasis. Een verhoging zal Oranje Zwart niet kunnen opvangen. Enerzijds is het niet mogelijk om meer inkomsten te genereren. Anderzijds kan Oranje Zwart geen kostenbesparingen doorvoeren waarmee de verhoging kan worden gecompenseerd. Oranje Zwart heeft al vele jaren problemen om de begroting rond te krijgen, zoals u bekend. Alle mogelijke kostenbesparingen zijn dan ook reeds doorgevoerd. Voor Oranje Zwart geldt dat de verhoging zal moeten worden doorbelast aan de leden door een contributieverhoging. Dit zal leiden tot een afname van leden, wat weer als gevolg heeft dat de resterende leden nog meer belast moeten worden. Een vicieuze cirkel."

Vervolg brief Oranje Zwart een de wethouders en gemeenteraad van Zwolle:

Ook voor andere sportverenigingen geldt deze problematiek. Het gevolg is dan ook dat de sportverenigingen veel leden zullen verliezen. Een dergelijke ontwikkeling staat haaks op het sportbeleid dat Zwolle wenst te voeren, althans dat Zwolle pretendeert te voeren. Op de site van de gemeente staat het volgende vermeld: “Zwolle is een echte sportstad. Iedereen herinnert zich de Olympische prestaties van de schaatsbroertjes Michel en Ronald Mulder en van Lotte van Beek. Ook op amateurniveau verrichten Zwollenaren individueel of in clubverband aansprekende prestaties. Maar het gaat niet altijd om de prestaties. Het is ook lekker om gewoon in beweging te zijn, ontspannend inspannen. Ook daarvoor biedt Zwolle volop mogelijkheden.” De geplande verhoging zal evident leiden tot het tegenovergestelde effect.

Namens ZKV Oranje Zwart verzoek ik u met klem om af te zien van de geplande, zeer bezwaarlijke en exorbitante verhoging.  

Met vriendelijke groet,

Het bestuur korfbal Oranje Zwart

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Grappig, Zwolle gaat aan de haal met schaatssucces en dat zonder ijsbaan. Heeft dat succes wel iets met het beleid in Zwolle te maken?


    ⚠️ Meld

  2. “Samen maken we de stad”, jaja, maar wel meer dokken met ons allen, voor minder gemeentevoorzieningen. Denk aan de bezuinigingen op de zorg en de drukte die een deel van het college van B&W maakt om de koopzondagen….


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.