GL en SP tegen megasupermarkt in Zwolle

Zwolle – Door de snelle ontwikkelingen in de winkelsector is er aanleiding om de huidige kadernota detailhandel, onderdeel supermarktbeleid tegen het licht te houden. Dat gaat maandagavond in een besluitvormende ronde van de gemeenteraad gebeuren. GroenLinks en de SP zijn op voorhand tegen de komst van een megasupermarkt in Zwolle.

Een belangrijke reden voor een nadere beschouwing van het supermarktbeleid is dat het winkelbeleid ten aanzien van de supermarkten niet in alle gevallen strookt met de geldende bestemmingsplannen. Concreet voorbeeld is de nieuwe vestiging van een supermarkt op bedrijventerrein Voorst. Vanuit winkelbeleid was dit niet gewenst, maar het bestemmingplan stond het toe. Een andere reden voor herijking is het verzoek van de ontwikkelaar van het Katwolderplein om medewerking te verlenen aan het vestigen van een supermarkt die groter is dan toegestaan. Daarnaast zijn er verschillende initiatieven onder de noemer versmarkt of foodmarkt. Het college heeft een gespecialiseerd bureau opdracht gegeven het supermarktbeleid onder de loep te nemen. Volgens het bureau voldoet het huidig afwegingskader, maar er worden twee wijzigingen geadviseerd. Ten eerste moet de vestiging van een supermarkt groter dan 3.000 m2 mogelijk zijn. Ten tweede is het bij een eventuele toevoeging van nieuwe supermarktmeters niet per definitie nodig dat er elders supermarktmeters worden ingeleverd.

Via amendement laten GroenLinks en de SP weten dat de raad op 19 maart 2012 in het amendement Grootschalige supermarkten heeft gezegd "Zwolle beschikt over een samenhangend geheel van supermarkten dat goed voorziet in de behoefte van de bevolking als het gaat om het doen van de dagelijkse boodschappen in de eigen wijk of op een redelijke afstand daarvan". De beide partijen zijn nog steeds van oordeel dat toevoeging van een of meer grootschalige supermarkten ( groter dan 3.000 m2 ) dit samenhangende geheel ingrijpend kan verstoren, waardoor in delen van de stad de dagelijkse boodschappen niet meer in de eigen wijk of op een redelijke afstand daarvan gedaan kunnen worden, en dat hierdoor ongewenste extra verkeers- en parkeerstromen worden opgeroepen.
 
Verder zijn GL en de SP van oordeel dat de aanloop van supermarkten in wijken en buurten ook versterkend is voor kleinere (levensmiddelen)winkels er omheen, en een ook sociale functie heeft, en dat het begrijpelijk is dat op de bestaande winkellocaties supermarkten en andere levensmiddelenformules zo mogelijk de ruimte krijgen om uit te breiden. Nieuwe supermarktinitiatieven moeten volgens GL en de SP zorgvuldig worden beoordeeld op hun toegevoegde waarde voor Zwolle en de regio en op de consequenties voor een goed gespreid stelsel van supermarkten, winkelcentra en speciaalzaken voor levensmiddelen in Zwolle. De beide politieke partijen vinden het onwenselijk is dat op perifere locaties megasupermarkten verrijzen stellen en vragen de raad in te stemmen met het nieuwe afwegingskader voor supermarktinitiatieven, met uitzondering van de verruiming van het beleid voor grootschalige initiatieven (> 3.000 m2 bvo) op perifere locaties.
Artikel delen:
Reacties 8
 1. Wat een gezeur van GL en SP. Er kunnen niet genoeg supermarkten zijn, als het maar geen Jumbo, Aldi, AH if Lidl wordt want die hebben we genoeg. We hebben een goede en concurende supermarkt nodig.


  ⚠️ Meld

 2. GL en SP zijn slecht voor Zwolle
  Deze partijen denken heel bekrompen. Ze komen op voor mensen die te lui zijn om te werken en voor bomenknuffelaars.
  Gevolg: hoge parkeertarieven en hoge gemeentelijke belastingen.


  ⚠️ Meld

 3. Drama, wat denk je van, bijvoorbeeld:

  Emte,
  Dirk van de Broek,
  Plus
  Deen,
  Vomar
  Jan Linders

  Om maar een paar voorbeelden te noemen en zo zijn er nog veel meer.


  ⚠️ Meld

 4. Goed standpunt van SP en GL.
  Zo krijgen eindelijk juist de kleine ondernemers de kans.
  Geen macht en ruimte voor die absurd grote ketens zoals Starbutts, Monsanto, en te grote supermarktketens.


  ⚠️ Meld

Reageer