Afronding Gemeentelijk Grondstoffenplan

Zwolle – Het gemeentelijk grondstoffenplan (GGP) 2012 – 2016 nadert zijn eind dus tijd om de balans op te maken. De voornaamste doelstelling uit plan was het terugdringen van het aantal kg restafval van 240 in 2012 naar 187 kg per inwoner in 2016.

De afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet! De hoeveelheid restafval is sterk afgenomen. Landelijk gezien loopt Zwolle voorop met de invoering van "omgekeerd inzamelen en heeft als pilotgemeente veel aandacht getrokken met de 100-100-100 actie van ROVA om te komen tot een afvalloos huishouden. Wethouder Filip van As is blij met deze ontwikkelingen en vult aan "Als Zwolle-Zuid in de loop van volgend jaar ook op omgekeerd inzamelen is overgegaan, komen we naar verwachting op 195 kg restafval per inwoner uit. Om dit nog verder te verminderen zijn extra maatregelen nodig, bijvoorbeeld bij hoogbouw." Ook het gebruik van de tuinzak en de toevoeging van blik en drankkartons bij kunststof heeft bijgedragen aan de vermindering van het aantal kg restafval per inwoner.

Voor het gemeentelijke Grondstoffenplan 2016-2020 verbindt de gemeente Zwolle zich aan de landelijke doelstelling van 100 kg restafval per inwoner in 2020. Bij het maken van het plan om deze doelstelling te halen betrekt het college van burgemeester en wethouders de inwoners van de stad. “Het is een ambiteuze doelstelling, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we dat kunnen halen. Daarbij is het belangrijk dat de te maken keuzes aansluiten bij de behoeften van inwoners”, aldus wethouder Filip van As. In september wordt het GGP 2016-2020 met input vanuit de bewoners aangeboden aan de raad. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om het Reinigingsrecht in de loop van 2016 te beeindigen. Door gewijzigde regelgeving stijgen in 2016 de administratie- en uitvoeringskosten en daarmee ook het kostendekkendtarief. Het financiële voordeel voor bedrijven om gebruik te maken van de gemeentelijke afvalregeling “Reinigingsrecht” komt hierdoor te vervallen. Bedrijven kunnen een contract afsluiten met een private inzamelaar van bedrijfsafval. Veel bedrijven maken daar nu al gebruik van.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Bedrijven kunnen een contract afsluiten met een private inzamelaar van bedrijfsafval. Veel bedrijven maken daar nu al gebruik van.

    nu de burger nog 😉


    ⚠️ Meld

Reageer