Starre houding NVWA over Zwolse speeltuintjes

Zwolle – De gemeente Zwolle is onaangenaam verrast door de inzet van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om een aantal speeltoestellen die Zwollenaren voor hun kinderen in hun buurt hebben geplaatst weg te (laten) halen.

Wethouder Filip van As: "We zijn al langere tijd in gesprek met het ministerie om passende regels rondom speeloestellen in de openbare ruimte mogelijk te maken. Zodat kinderen volop én veilig kunnen spelen in hun eigen straat. Het verbaast me dan dat de NVWA nu toch met dwangsommen dreigt." Zwolle wil als lokale overheid bewoners zoveel mogelijk ondersteunen in het zelf aangenamer maken van hun stad. Een praktische invulling van dat streven is dat het in de Overijsselse hoofdstad mogelijk is dat bewoners zelf in de buurt van hun woning(en) speeltoestellen plaatsen. Mits die speeltoestellen veilig zijn voor de kinderen die erop spelen én alle betrokkenen beseffen dat de buurtbewoners zelf verantwoordelijk zijn voor de speelplek. Deze zomer bleek dat de NVWA op basis van landelijke regelgeving de Zwolse inzet op speelse buurtinitiatieven niet op waarde weet te schatten en wil dat de gemeente Zwolle de speeltoestellen weg laat halen. Zwolle is daarop het gesprek aangegaan met de NVWA en met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wethouder Van As: "Ik denk dat een overheid er is om kansen te zien en verder te brengen. Dat vraagt zorgvuldigheid, maar ook een open blik. De huidige wet die gaat over de veiligheid van speeltoestellen is bedoeld voor officiele speelplekken in de stad, niet voor bijvoorbeeld een klein glijbaantje van een bewoner voor zijn huis. Over de vraag of onze aanpak juridisch binnen de huidige regels past, wordt binnenkort door een onafhankelijke commissie een advies uitgebracht.

Daar wachten wij op, en het lijkt ons alleszins redelijk dat de NVWA ten minste dat advies ook afwacht. Het is jammer dat de NVWA de bewoners van Zwolle en de gemeente nu met deze starre houding confronteert, waar wij als Zwolle bestuurlijk juist mee willen denken met mooie maatschappelijke ontwikkelingen." Minister Schippers heeft als antwoord op kamervragen gesteld dat zij zulke initiatieven van bewoners ook belangrijk vindt en dat ze gaat kijken of de regels aangepast kunnen worden. Wij hadden het dan ook logisch gevonden als de NVWA de beschikkingen had opgeschort en zou wachten op het onderzoek van het ministerie. We hebben de NVWA daarom nogmaals gevraagd om het verzoek om de speeltoestellen weg te (laten) halen in te trekken of ten minste te wachten op het advies van de bezwaarcommissie.

Artikel delen:
Reacties 6
 1. Laat de NVWA zich aub meer bezig gaan houden met de voedselveiligheid in Nederland.

  Met de richtlijnen die de gemeente heeft opgegeven, zie ik weinig onveiligheden.


  ⚠️ Meld

 2. Misschien zit er bij de gemeente Zwolle iets anders achter. Door de bewoners te stimuleren om eigen ‘speeltoestellen’ te plaatsen, bespaart Zwolle zelf veel geld, want dan hoeft Zwolle zelf geen speelplaatsen in te richten en te onderhouden.
  De speeltoetsellen die de bewoners plaatsen zijn overigens speelgoed en voldoen niet aan de veiligheidseisen voor echte speeltoestellen. De fabrikanten van dat speelgoed vermelden dat er ook op. Ze zijn namelijk alleen bedoeld voor privé gebruik.
  Als speelgoed net zo intensief wordt gebruikt als echte speetoestellen zijn ongelukken zeker niet uitgesloten. Wie is dan aansprakelijk voor de schade en de eventuele letsels? Dat is de eigenaar, dus de bewoners. Realiseren zij zich dat wel? De fabrikanten geven geen enkele garantie voor gebruik in de openbare ruimte.


  ⚠️ Meld

 3. W zal wel de W zijn van NVWA. Of van Wat een onzin. Nog iemand die gelooft in een maakbare samenleving. Spelen neemt nou eenmaal risico’s met zich mee. Die moet een kind leren kennen, daar wordt hij groot van. Weg met de claims van W! We zijn hier niet in Amerika.


  ⚠️ Meld

 4. Ja een rioolpijp wordt er dan neergelegd voor kinderen in de speeltuin. Een touw opgehangen.. Dit alles op initiatief van de kinderen (zogenaamd). Heb te veel buurkinderen gesproken die bijvoorbeeld aan dit initiatief hebben meegewerkt en er is niets van de plannen van dr Kids terecht gekomen.
  Hekwerk ivm autoweg, worden er rozenbottels gepland… Wat heeft het voor zin.. alleen teken die eruit komen en het is nieteens een gevoel van veiligheid voor de Kids. . Zijn 30 cm hoog die struiken.. Echt een aanfluiting.


  ⚠️ Meld

 5. Bernard denkt kennelijk dat alles kan en mag, zolang zijn vrijheid maar gewaarborgd is. Alleen zijn vrijheid telt. Kennelijk zo iemand die zich er niets van aantrekt als anderen last van hem hebben. Alles wat hij wil, moet kunnen. Maar hij bepaalt toch zeker niet wanneer schadeclaims worden ingesteld. Dat is aan degene die de schade lijdt, wiens kind ernstig letsel heeft opgelopen door dat speelgoed. Het is nu eenmaal zo dat degene die verantwoordelijk is voor de schade geleden door een ander daarvoor aansprakelijk is. En in het geval van het speelgoed in Zwolle zijn dat zeer waarschijnlijk de buurtbewoners die het speelgoed op de openbare weg hebben gezet. De wethouder zegt dat ook zo. En die verwijzing naar Amerika slaat al helemaal nergens op. Vrijheid gaat hand-in-hand met verantwoordelijkheid. Lieden als Bernard vegeten dat gemakshalve.
  Hij weet kennelijk ook niets van de regels voor speeltoestellen. En kletst uit zijn nek. Die regels zijn er juist op gericht dat kinderen tijdens hun spel leren omgaan met risico’s en hun vaardigheden verbeteren. Dat ze daarbij letsels kunnen oplopen is bij iedereen bekend. Als een kind uit een klimrek valt, dan kan het een arm of pols breken. Dat kan terwijl het klimrek geheel aan de wettelijke eisen voldoet. Het mag echter niet zo zijn dat het speeltoestel zelf letsels kan veroorzaken, omdat bijvoorbeeld de constructie er niet op berekend is dat het intensief gebruikt wordt. De regels voor speeltoestellen zijn er niet om ongelukjes te voorkomen, maar om te voorkomen dat de kinderen zeer ernstige of fatale letsels oplopen. Dat is nu precies aan de hand met het speelgoed dat door de buurtbewoners als speeltoestellen is geplaatst. En dat alles met steun van de wethouder, die al net zo’n gebrek aan kennis heeft en waarschijnlijk alleen aan de financiën denkt.  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.