Zwolle FREE WiFi maakt doorstart!

Zwolle – Onlangs zijn Ziggo en Citycentrum tot een definitief akkoord gekomen voor een doorstart van het project Zwolle FREE WiFi. Concreet houdt dit in: vanaf 1 december 2015 is een stabiel netwerk opgeleverd in het kernwinkelgebied conform eerdere afspraken. Het gaat hier om WiFi in de openbare ruimte. Met elkaar staan we voor een gastvrije binnenstad. Met Ziggo is een driejarige overeenkomst aangegaan conform de oorspronkelijke uitgangspunten en afspraken met de leden/founders, de startdatum is 1 december 2015 en het project loopt derhalve tot 1 december 2018.

De komende twee, drie maanden willen we graag benutten om gebruikerservaringen op te doen. Wij roepen onze leden/founders op om de komende maanden van deze voorziening gebruik te maken en ervaringen met ons te delen. Deze ervaringen bespreken wij met Ziggo. Meldt u ervaringen via info@citycentrum-zwolle.nl! Het afgelopen half jaar heeft Ziggo een nieuw netwerk aangelegd. Het draadloze netwerk is gebouwd op basis van een ‘proven concept’. Ziggo heeft, zoals in vele andere steden, hun straatkasten gebruikt om het WiFi signaal uit te zenden. Deze kasten zijn direct aangesloten op hun eigen HFC-netwerk en heeft oneindig veel capaciteit. Kortom toekomstbestendig!

Een unieke combinatie van oneindige internet capaciteit, een nieuwe antenne technologie en een volledige vermazing (mesh) van het netwerk (niet gebaseerd op hotspots). Het netwerk is uitermate geschikt voor ‘normaal’ gebruik (internet, voice en video toepassingen). Indien er een grootschalig evenement plaatsvindt, dan kan Ziggo, in het kader van de samenwerking, in overleg voor extra capaciteit zorgen. Daarnaast biedt Ziggo diverse andere marketingactiviteiten om de stad landelijk te presenteren, bijvoorbeeld Koningsdag of het Stadsfestival, op het evenementenkanaal. Het oude netwerk, aangelegd door Zoranet, is al uit de lucht en wordt fysiek begin januari 2016 verwijderd. De afgelopen periode heeft dit netwerk niet voldaan aan de verwachtingen noch aan de prestatieafspraken. Ondernemers/pandeigenaren waar dit van toepassing is ontvangen hierover rechtstreeks bericht van de firma Esprit Telecom (waar Zoranet inmiddels onderdeel van uitmaakt). Ziggo heeft al langer geleden Zoranet over genomen. Dit houdt in dat Ziggo en Citycentrum Zwolle nu de contractpartijen voor dit project zijn. Voor de leden en de founders blijven de uitgangspunten ongewijzigd:

financiële verplichting blijft ongewijzigd. Er zijn geen meerkosten t.o.v. de afspraken met Zoranet. Dit betekent dat de bijdrage van onze leden gelijk blijft aan hetgeen eerder is besloten. Dit betekent ook dat de subsidierelatie met de gemeente gelijk blijft. En dat de leden, gemeente en overige founders datgene krijgen wat is toegezegd;met Ziggo is namelijk afgesproken dat de looptijd van het project, dit is 3 jaar, gelijk blijft. De ingangsdatum is opgeschoven op naar het moment dat Ziggo het netwerk conform afspraak heeft opgeleverd. Het project loopt nu dus van december 2015 tot december 2018. De afgelopen anderhalf jaar beschouwen we, met de kennis van nu en achteraf, als onderzoeksperiode. Met natuurlijk het welgemeend excuus voor de hier en daar haperende WiFi-verbinding. We zijn nu operationeel en op niveau met gratis WiFi in de Zwolse binnenstad. Ziggo zal aanvullend onze leden een aanbod doen voor WiFi in de winkel. De digitale ontwikkelingen volgen elkaar in een rap tempo op, dit is van grote invloed op consumerend en ondernemend Nederland. Om deze innovatieve drift volop te benutten ook voor de binnenstadsondernemers gaat Citycentrum samenwerkingen aan met partijen die ons meenemen en verder kunnen brengen in de ontwikkelingsgang. Geïnteresseerde ondernemers worden nadrukkelijk verzocht zich hierbij aan te sluiten. Samen voor een gastvrije stad!

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer