‘Raad van kinderen’ voor Enexis

Zwolle – IKC de IJsselhof is door de Missing Chapter Foundation gevraagd om een ‘Raad van Kinderen’ op te richten voor de netwerkbeheerder Enexis, om het bedrijf te helpen bij het vinden van antwoorden op echte problemen. De Missing Chapter Foundation is in 2010 opgericht door Prinses Laurentien. Deze organisatie neemt de stem van kinderen serieus en brengt dialoog tot stand tussen besluitvormers en kinderen over actuele dilemma’s en vraagstukken. IKC de IJsselhof heeft besloten om alle kinderen uit groep 7 (groep 7a en groep 7b) te laten deelnemen aan een actuele vraag.

In november werd door de Algemeen Directeur, de Directeur Infrastructuur en een adviseur van Enexis in de klas hun dilemma voorgelegd en aan de kinderen gevraagd om mee te denken over oplossingen voor dit dilemma. Vervolgens hebben de leerlingen zes weken lang, tijdens enkele middagen, onderzoek gedaan en oplossingen gezocht voor het dilemma. Deze oplossingen worden 12 januari aan de Raad van Bestuur van Enexis gepresenteerd. Het bedrijf verplicht zich vervolgens om ook aan de slag te gaan met de oplossingen. Zij zullen de gepresenteerde oplossingen intern bespreken en aan de kinderen terugkoppelen met welke oplossingen ze wel iets gaan doen en met welke niet, en waarom. Een heel bijzondere ervaring, waarbij de kinderen van de IJsselhof dus echt mee mogen denken met een bedrijf.

‘Hoe kan Enexis er voor zorgen dat mensen samen zo duurzaam mogelijk met energie omgaan?’
De directeuren van Enexis zijn in de groep geweest om te vertellen over het werk van een ‘netwerkbeheerder’, over duurzame energie en over de reikwijdte van het bedrijf. Vervolgens is de ‘Raad van Kinderen’ van start gegaan.

De kinderen hebben allemaal deelvragen bedacht bij de onderzoeksvraag en uit de vragen bleek dat de kinderen heel betrokken zijn en echt willen weten hoe zij Enexis suggesties kunnen geven. Een kleine greep uit de vragen:
• Wat doet Enexis?
• Waarom wil Enexis duurzame energie?
• Wat is het verschil tussen duurzame en niet-duurzame energie?
• Wat is er zo belangrijk aan duurzame energie?
• Waarom gebruiken mensen zoveel energie?

In totaal hebben de kinderen twintig deelvragen bedacht en zijn ze in tweetallen op zoek gegaan naar antwoorden op hun vragen. Heel mooi is dat de kinderen zelf aangaven dat ze heel veel nieuwe dingen leerden over (duurzame) energie. Op dinsdag 12 januari zullen de leerlingen van IKC de IJsselhof een bezoek gaan brengen aan het bedrijf Enexis en hun adviezen gaan overhandigen aan de directie.

Artikel delen:

Reageer