Nieuw voorstel voor aanpak N340 Zwolle-Ommen

Zwolle – Na intensief gereken en tekenwerk is er een nieuw ontwerp voor de N340 (Zwolle-Ommen) die past binnen de opdracht van Provinciale Staten van Overijssel. Overijssel neemt 17 februari 2016 een besluit over het plan.

schermafbeelding_2015-12-18_om_13.38.43.png 

Bij het knooppunt A28 zijn twee kunstwerken verwerkt (viaducten e.d.). Dat kan door slim combineren van de verschillende wegen binnen het knooppunt. Het aantal kunstwerken (viaducten e.d.) is teruggebracht van vijf naar twee stuks. De verkeerslichten bij de Ordelseweg zijn vervangen door een rotonde. Vanaf de aansluiting met de A28 wordt een nieuw tracé aangelegd met twee rijstroken per richting. Over het spoor tussen Zwolle – Meppel komt een viaduct. Ten opzichte van het originele plan verandert hier bijna niets. Alleen de asfaltstroken en bermen vanaf de spoorlijnen worden iets smaller. De gelijkvloerse kruising bij de Ankummerdijk wordt voorzien van verkeerslichten. Op het tracé tussen de Kranenburgweg en Ankummerdijk/Cubbingesteeg zijn ten opzichte van het originele ontwerp vrijwel geen wijzigingen. Dit gedeelte wordt afgewaardeerd, omdat de verkeersstroom verschuift naar het nieuwe tracé. De huidige N340 wordt op dit gedeelte een erftoegangsweg, wat betekent dat de snelheid naar maximaal 60 km/u gaat en de weg smaller wordt. De noordelijke parallelweg verdwijnt en de zuidelijke parallelweg wordt een fietspad. Onder het spoor door komt een tunnel voor fietsers.

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer