Vragen over investering kolencentrale Essent

De fractie GroenLinks/De Groenen is van mening dat het milieu een belangrijke maatstaf dient te zijn bij het investeren in energievoorziening. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente en zeker ook bij de energieproducenten. Nieuwe kolencentrales zijn milieubelastend en zullen een grote extra CO2-uitstoot veroorzaken. Toch zijn energieproducenten van zins om in Nederland vijf kolencentrales te bouwen. Deze vijf kolencentrales zullen naar verwachting evenveel CO2 uitstoten als alle in Nederland rondrijdende, 6 miljoen, auto’s.

Essent is één van de energieproducenten met dergelijke concrete plannen. De aandeelhouders van Essent, met o.a. het college van B&W in Zwolle, kunnen de mega-investeringen in een kolencentrale nog tegenhouden. De plannen van Essent om te investeren in de bouw van een kolencentrale is voor de fractie van GL/DG aanleiding tot een aantal vragen aan het college.

Vraag 1

Wat vindt het College van B&W van de plannen van Essent om een kolencentrale te bouwen?

Vraag 2

Vindt het College het in het Zwolse milieu- en klimaatbeleid passen dat een bedrijf, zeker wanneer de gemeente aandeelhouder is van dat bedrijf, een sterk vervuilende energiecentrale wil bouwen?

Vraag 3

Zal het College tijdens de Essent-aandeelhoudersvergadering van 28 november 2007 (1) tegen de investeringsplannen in een kolencentrale stemmen? Zo ja, gaat u dit dan ook samen met andere aandeelhouders doen?

Vraag 4

Mocht het niet mogelijk zijn de investeringsplannen van Essent te wijzigen, welke plannen heeft het College dan om de extra uitstoot van CO2 naar rato te compenseren in Zwolle?

Gezien de verwachte behandeling van de investeringsvoorstellen in de Essent-aandeelhoudersvergadering van 28 november 2007, zien we spoedige beantwoording tegemoet.

Theo Profijt, Groenlinks/De Groenen

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer