Sociëteit Molenzicht naar Zwols Kegelhuis

Zwolle – Met ingang van 1 januari heeft Sociëteit Molenzicht onderdak gevonden in het Zwols Kegelhuis. Sociëteit Molenzicht is ontstaan als Soos voor de bewoners van huizen onder beheer van de Stichting Gasthuizen.

Nadat de woningen van deze stichting zijn overgegaan naar woningcoöperatie “Openbaar Belang” is de sociëteit als zelfstandige onderneming doorgegaan op de locatie Vechtstraat 229 hier te Zwolle. Helaas is deze ruimte per 1 januari 2016 niet meer beschikbaar. Gelukkig heeft uw Kegelhuis ons de mogelijkheid geboden onze activiteiten daar voort te zetten. Sociëteit Molenzicht wil een ontmoetingsplaats zijn voor alle mensen. Jaarlijks organiseren wij voor onze leden allerlei activiteiten zoals de spelmiddagen, culturele middagen, thema middagen, uitstapjes, enz. En ze biedt hun leden korting bij activiteiten georganiseerd door anderen.(al of niet in samenwerking met anderen).

En elke week is de Sociëteit open voor diverse activiteiten zoals b.v.:
Woensdag       : 14.00 – 16.00 uur – WIJZ Kegelen voor ouderen van.   
                       : Elke 1ste woensdag van de maand  BINGO 
                               van 14.00 – 17.00 uur.   Zaal open om 13.30 uur. 
Donderdag      : 14.00 – 16.00 uur –  biljarten en Soosmiddag 
                                 voor een praatje en/of spelletje, e.d. 
Donderdag      : Elke donderdagavond in de even  weken 
                                (dus om de week) Kegelen 19.30 – 22.00 uur.
 Zaal open om 19.00 uur. 
Vrijdag           : Elke laatste vrijdag van de maand  Klaverjassen  van 20.00 – 22.00 uur.  Zaal open om 19.30 uur. 

Artikel delen: