Nieuwe bestuursleden Waterschap van start

Zwolle – Op 4 januari is de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. In deze vergadering worden de nieuwe bestuursleden geïnstalleerd.

Er zijn geen nieuwe verkiezingen gehouden voor dit Algemeen Bestuur (AB). De Waterschapswet schrijft voor dat bij een fusie het nieuwe bestuur wordt samengesteld op basis van de uitslagen van de vorige verkiezingen. De 29 bestuursleden zijn daarom afkomstig uit de besturen van de twee fuserende waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland. Deze beide waterschappen kenden samen 48 bestuursleden. Negentien bestuurders komen niet terug.

Nieuw Dagelijks Bestuur
Na de installatie van de bestuursleden van het Algemeen Bestuur kiezen zij uit hun midden een Dagelijks Bestuur (DB). De fracties Water Natuurlijk, CDA, VVD, CU en Ongebouwd hebben een coalitieakkoord opgesteld wat de basis is voor de komende bestuursperiode tot maart 2019. De fracties stellen de volgende kandidaten voor als leden voor het DB: Hans de Jong uit Zwolle (Water Natuurlijk), Herman Odink uit Nieuwleusen (ChristenUnie), Henk Oegema uit Dalfsen (CDA), Hans Pereboom uit Paasloo (Ongebouwd) en Karst Spijkervet uit Wanneperveen (VVD). Ook ligt er een voorstel om Herman Dijk, die al eerder als interim-dijkgraaf is benoemd, voor te dragen als definitieve dijkgraaf van het Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Omdat er sprake is van een nieuw waterschap neemt het bestuur op 4 januari een groot aantal besluiten. Dit is nodig om het nieuwe waterschap een goede basis te geven. Een belangrijk besluit is de begroting 2016, met daarin de belastingtarieven

Artikel delen:

Reageer