Vragen over vervoer van gehandicapten

In de Stentor van zaterdag 27 oktober 2007 stond een artikel over het vervoer van gehandicapten. Dit artikel gaf weer dat er te veel en te vaak iets mis gaat in het vervoer van gehandicapten, zegt de SP in Zwolle.

De Regionale Federatie van Ouderverenigingen IJssel – Vecht en Zuid West Overijssel heeft, in samenwerking met MEE,  een onderzoek laten uitvoeren en in 4 dagen kwamen meer dan 130 klachten binnen. De klachten gingen over het te laat of te vroeg komen van taxi’s, de bejegening door chauffeurs en over de lange reistijden door combinatieritten. Ook het vervoer van gehandicapten in Zwolle komt in dit onderzoek voor. De Oudervereniging pleit dan ook voor de invoer van een keurmerk. De SP is van mening dat voorzieningen die voor een speciale groep in het leven is geroepen optimaal dienen te zijn. Deze mensen moeten op een gelijkwaardige wijze kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het is daarom van belang dat het vervoer voor deze speciale groep goed geregeld is.

Dit brengt de SP Zwolle bij de volgende vragen aan het college:

 1. Bent u het met de SP eens dat voorzieningen optimaal dienen te zijn? Zo nee, waarom niet?
 2. Bent u op de hoogte van de uitkomst van het genoemde onderzoek? Zo ja, wat zijn de voornaamste klachten in Zwolle?
 3. Wat zijn de maatregelen die het college gaat treffen om deze klachten te verhelpen?
 4. Is het idee wat de Regionale Federatie van Ouderverenigingen, het in voeren van een keurmerk ook voor u een goede suggestie?  Zo nee, waarom niet?

Namens de SP-fractie;

Gert van Maurik

Artikel delen:
Reacties 12
 1. Het is mij al eens eerder opgevallen dat er wel erg veel berichten op weblog Zwolle staan die gerelateerd zijn aan de SP, maar nu wordt het wel erg bont! Op de eerste pagina nieuwsberichten staan drie berichten aangaande moties ingediend doorde SP, waarvan één zelfs met SP logo… Al eerder heb ik mijn twijfels geuit over de onafhankelijkheid van weblog Zwolle, inmiddels begin ik in ieder geval overtuigd te raken van uw politieke voorkeur.

  ===========

  Natascha legt verderop uit, wat de betrouwbare werkwijze van Weblog Zwolle is.
  We hechten er waarde aan te zeggen dat Weblog Zwolle zowel politiek als commercieel onafhankelijk is, zoals dat van een serieus medium verwacht mag worden.

  Weblog Zwolle


  Maak melding

 2. @niek

  dit is al vaker aangegeven dat dit komt doordat de SP wel vaker persberichten uit stuurt en de weblog dit dan dus plaatst, dit heeft niet te maken met de politieke voorkeur van de webmasters!!!

  ==========

  Netjes gezegd Natascha !


  Maak melding

 3. iedereen kan stukken inzenden… maar kennelijk zijn andere politieke partijen wat minder druk met hun werk en/of met hun publiekatie daarvan.

  iig goed om te vernemen dat de SP zijn taken serieus neemt en hard aan het werk is.


  Maak melding

 4. @Niek, betreffende:

  Het is mij al eens eerder opgevallen dat er wel erg veel berichten op weblog Zwolle staan die gerelateerd zijn aan de SP, maar nu wordt het wel erg bont! Op de eerste pagina nieuwsberichten staan drie berichten aangaande moties ingediend doorde SP, waarvan één zelfs met SP logo… Al eerder heb ik mijn twijfels geuit over de onafhankelijkheid van weblog Zwolle, inmiddels begin ik in ieder geval overtuigd te raken van uw politieke voorkeur.

  Ik ben werkzaam voor dit weblog, met bijdragen in de vorm van tekst en foto’s. Persoonlijk ben ik politiek onafhankelijk met mijn bijdragen; ik neem dan ook afstand van jouw bewering. Wellicht kan de redactie/admin een toelichting geven, waaruit blijkt dat zij onafhankelijk functioneren.


  Maak melding

 5. Oke, wanneer het dan toch gaat over de partij, het is wel de partij die nog naar de burgers wil luisteren en er in ieder geval wat voor wil doen!


  Maak melding

Reageer