GL/DG vraagt aanpassing fietspad Roelenweg

In juni heeft de fractie van GroenLinks/DeGroenen een motie ingediend om het westelijk deel van het fietspad langs de Burgemeester Roelenweg eerder naar de zuidkant van de weg te verplaatsen dan de uitvoering van het gehele nieuwe verkeersplan. Het voordeel van deze suggestie is, dat al op korte termijn voorkomen wordt dat fietsers kruisen met auto’s die van de afrit van de snelweg komen.

De wethouder heeft de fractie toegezegd deze suggestie te onderzoeken en is recent met een reactie naar de raad gekomen. GL/DG heeft met teleurstelling kennis genomen van de negatieve reactie op onze motie. In het belang van de veiligheid van de fietsers ter plekke wil de fractie van GL/DG echter niet een misschien langdurende politieke strijd met het college aangaan. Zij pleiten voor een spoedige oplossing om de situatie ter plekke veiliger te maken. Als second best oplossing ziet GL/DG een duidelijke markering op de weg ter plekke en waarschuwingsborden voor zowel de vele fietsers die daar langskomen als voor de automobilisten die van de snelweg afkomen. Om de situatie echter structureel veiliger te maken, pleit de fractie nogmaals voor het zo spoedig mogelijk realiseren van de plannen om het gehele fietspad naar de zuidkant van de weg te verplaatsen.

Een tweede suggestie van GL/DG waar het college in hun reactie aandacht aan besteedt is, om voor fietsers op de rotonde een directe oversteek over de Pannenkoekendijk aan te brengen, zodat ze maar een kwart van de rotonde hoeven te fietsen om op het fietspad langs de Roelenweg aan te komen in plaats van driekwart zoals in de plannen. Ook deze suggestie wijst het college van de hand, omdat ze niet overeenstemt met de verkeerssituatie op andere rotondes in de stad. GL/DG zal over deze vraag nader verkeerskundig advies vragen en hier te zijnertijd zo nodig op terugkomen.

GL/DG vraagt het college:

– Bent u bereid om spoedig de kruising van fietsers en automobilisten bij de afrit van de snelweg veiliger te maken door het aanbrengen van waarschuwingsborden en duidelijke straatbelijning?

Namens de fractie GroenLinks/DeGroenen,

Anneke Nusselder

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Goh, dit kwam toch al eerder dit jaar op precies dezelfde manier hier op het weblog voorbij?

    Terecht dan dat GL/DG nu hierover vragen stelt, maar jammer dat de gemeentelijke molen weer zo gruwelijk traag is en er elke dag weer een stel ‘bijna-ongelukken’ moet gebeuren tot de gemeente inziet dat het toch misschien wel een goed idee is… Misschien weer eens tijd om de ambtenaren op de fiets te zetten in hun vrije tijd doch verplicht op dit stuk en dan kijken of ze het nog steeds niet nodig vinden de situatie daar te verbeteren!

    Zucht…


    Maak melding

Reageer