Barrokkoor zoekt zangers

Zwolle – Het Zwolse Barokkoor zoekt zangers, met name sopranen en mannen, maar ook alten zijn welkom. Er is geen leeftijdsgrens.

Het Barokkoor is een klein a capella koor, gespecialiseerd in oude muziek. "We zingen meestal driestemmig en polyfoon. Ook is er ruimte voor experimenten zoals solo’s en duetten. We richten ons op het enthousiast samen zingen van deze prachtige muziek, niet op het geven van zo veel mogelijk concerten."

Op 4 september 2012 is het Barokkoor opgericht. Na een onzekere startfase met veel wisselingen zijn we in november 2012 met een kleine, enthousiaste groep doorzetters verder gegaan. We repeteren t/m juni op dinsdagavond van 19.45-21.45 uur bij één van de leden thuis.

Het koor richt zich speciaal op het a capella zingen van meerstemmige "oude" muziek, met name uit de tijd van Renaissance en Barok. Wanneer een stuk erom vraagt wordt begeleiding door één of meer instrumenten echter niet uitgesloten. Zo hebben we o.a. samengewerkt met "De Truwanten", een gezelschap dat 16e eeuwse blaasinstrumenten bespeelt en hebben we een kerstcantate met continuobegeleiding.

Componisten uit deze tijd zijn bijvoorbeel Dowland, Händel, Janequin, di Lasso, Monteverdi, Praetorius, Purcell en Schütz. Bach staat niet in dit rijtje: zijn muziek wordt genoeg door andere koren gebracht.

"We treden regelmatig op: bij "Zwolle zingt!", op Open Monumentendag en op het midzomerfeest in de Schellerdriehoek. Op 30 oktober 2014 deden we mee met de opera Medée van Cherubini in theater De Spiegel. We sluiten het seizoen ieder jaar af met een informele uitvoering in de Waalse kerk met veel ruimte voor solo’s en duetten."

De muziek uit de tijd van de barok was vooral gericht op het overbrengen van emoties. De tekst is leidend, niet de indeling in maten (maatstrepen waren er toen nog niet). Verder is de muziek rijk versierd en vaak polyfoon (d.w.z. er is geen onderscheid tussen een hoofdstem en begeleidende stemmen – elke stem is even belangrijk, melodielijnen worden van stem tot stem doorgegeven, gevarieerd en vervlochten tot één klinkend geheel). De invloed van de kerk op de muziek was groot (o.a. als opdrachtgever). Dit koor richt zich niet op liturgische muziek, maar een religieus thema (zoals een Ave verum of een concertante mis) wordt niet uitgesloten. Liederen over de liefde zijn vaak dramatisch, maar er zijn ook vrolijker stukken.

Omdat de muziek uit deze periode niet eenvoudig is, worden wel enige eisen aan de zangers gesteld. Zo wordt verwacht dat de leden thuis m.b.v. een muziekbestand de eigen partij bestuderen, zodat we tijdens de repetities sneller meerstemmig kunnen zingen. Ook wordt een stemtest afgenomen om de kwaliteit, stembereik en klankkleur van de aspirant-leden te beoordelen. Het gebruik van een muziekstandaard wordt aanbevolen om het oogcontact met de dirigent te bevorderen.

U bent welkom om vrijblijvend twee keer mee te zingen.

Contact: Gerard van Huis, email: barokkoor@gmail.com.

Artikel delen:

Reageer