CU wil vernielingen jaarwisseling voorkomen

Zwolle – ChristenUnie Zwolle is blij met de relatief rustige jaarwisseling in Zwolle, vooral met weinig persoonlijk letsel, opstootjes of ruzies. CU zet zich in voor een leuke jaarwisseling voor iedereen en probeert daarom vuurwerkoverlast te verminderen, en wil vandalisme zoveel als mogelijk voorkomen.

tt_zwolle.jpg 

De vernielingen die desondanks plaatsvinden moeten door de daders worden voorkomen. Helaas zijn deze jaarwisselingen op meerdere plekken in de stad vernielingen aangebracht. Zo is in de Schellerdriehoek voor enkele duizenden euro’s schade aangebracht aan de particulier medegefinancierde openbare speeltuin. Van de daders ontbreekt nog ieder spoor. Ook is in Dieze schade door vuurwerk aangebracht aan het gebouw van de tafeltennisvereniging (zie foto).

 
Dit leidt bij de fractie Christenunie tot de volgende vragen aan het college:
 
Is de gemeente op de hoogte van deze vernielingen en is er contact geweest met de eigenaars?
Heeft u overzicht van de schade die rond de jaarwisseling moedwillig is aangebracht aan gemeentelijk en particulier eigendom en is een trend te ontdekken met voorgaande jaren?
Kunt u aangeven hoeveel schade voorgaande jaren en naar verwachting dit jaar door de daders wordt vergoed?
Wat doet de gemeente in de wijken om vernielingen te voorkomen?
En hoe kunnen bewoners en politie elkaar helpen bij het voorkomen van vernielingen of terugvordering te vergroten?
ChristenUnie
Michiel van Willigen

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer