Manifest op deur Jeruzalemkerk

Een aantal christenen spijkert morgen, op Hervormingsdag, een manifest op de deur van de Jeruzalemkerk in Zwolle. Het Micha Manifest roept christenen op meer te doen tegen armoede en sociaal onrecht in de wereld. De ondertekenaars ervan willen ,,op basis van nieuwe beloften een fundamentele omslag in kerken en in de samenleving teweegbrengen”. Het ondertekenen van het Manifest gebeurt in de geest van de protestantse hervormer Maarten Luther, die 490 jaar geleden – op 31 oktober 1517 – zijn 95 stellingen op een kerkdeur in het Duitse dorp Wittenberg hamerde. Daarmee luidde hij het begin in van de Reformatie, een kerkelijke vernieuwingsbeweging in West-Europa.

Zes mensen zullen het manifest gezamenlijk aan de deur spijkeren: ds. Arenda Haasnoot (vice-voorzitter van het synodebestuur van de Protestantse Kerk), ds. Arie van der Plas (directeur Kerkinactie), ds. Peter Kos (baptistenpredikant), Joël Voordewind (Tweede Kamerlid ChristenUnie), Attje Schoemaker (Leger des Heils, Zwolle) en Mink de Vries (lokaal diakonaat PKN). Tot de ondertekenaars behoren verder onder anderen Doekle Terpstra (voorzitter HBO-raad), Coen Abbenhuis (directeur NCRV) en Arie van der Veer (voorzitter EO).

Het Micha Manifest laat zich inspireren door de Bijbelse profeet Micha, die streed tegen onrecht en opkwam voor de armen. Volgens ds. Arenda Haasnoot wordt in het manifest eerst schuld beleden voor de nalatigheid van christenen als het gaat om opkomen voor armoede en onrecht. ,,Daarna nemen we ons voor om in de toekomst actief op te komen voor mensen die onrechtvaardig behandeld worden, lijden onder onrecht of leven in armoede. En we nemen ons ook voor om onze eigen levensstijl zo aan te passen dat andere mensen daardoor niet worden uitgebuit.”

Met het ondertekenen van het manifest wordt de Micha Campagne, die er op gericht was christenen bewust te maken van de armoede in de wereld, officieel afgesloten. Maar tegelijk is het ook een doorstart, zegt Haasnoot. ,,De Protestantse Kerk is pas net bij de Micha Campagne betrokken geraakt. Er moet nog heel veel gebeuren.”

De publicatie van het manifest vormt tevens het startschot voor de Micha Cursus, die christenen helpt om in hun eigen leven meer te doen aan armoedebestrijding en aan een ‘duurzame levensstijl’. Haasnoot hoopt dat deze cursus binnen de Protestantse Kerk breed zal worden opgepakt.

Na het ondertekenen van het manifest voegen de ondertekenaars in Zwolle morgen de daad bij het woord: ze gaan het huis van een gescheiden, alleenstaande Turkse vrouw opknappen. Haasnoot: ,,Ik heb begrepen dat ik behang van de muren moet trekken. Ach, dat moet nog wel lukken. Zolang ik maar niet hoef te behangen, want dan komt er niets van terecht.”

Op de lijst van kerkgenootschappen die deelnemen aan de Micha Campagne staan de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt), de Unie van Baptisten en de Kerk van de Nazarener. Verder hebben zich tal van plaatselijke gemeenten achter de campagne gesteld.

Artikel delen:

Reageer