Zwolle krijgt derde Regionaal Opleidingen Centrum

In augustus 2008 gaat een nieuw ROC in Zwolle van start. ROC Menso Alting biedt gereformeerd middelbaar beroepsonderwijs voor christenen. De school is tot stand gekomen door samenwerking tussen ROC Menso Alting Groningen, het Greijdanus College, de Gereformeerde Hogeschool en Landstede.

Uit onderzoek is gebleken dat in de regio Zwolle vanuit de orthodox-christelijke hoek behoefte is aan onderwijs dat aansluit bij de orthodox-christelijke signatuur. Het ROC Menso Alting te Groningen speelt al in op deze behoefte. Het ROC presenteert zich als gereformeerd mbo voor christenen. In het onderwijs staat de Bijbel centraal. Het ROC stelt zich ten doel om mede door middel van coaching en reflectie de leerlingen te vormen tot prima beroepsbeoefenaars en goede burgers op basis van een heldere christelijke waarden- en normengerichtheid.  Zo worden studenten toegerust om als christen bewust in deze maatschappij te staan en van daaruit te handelen. Het ROC is een school, die open staat naar de samenleving. De leerlingen kunnen met hun dilemma’s en zingevingvragen die zij tegenkomen bij het leren, in het werkveld en in de maatschappij terecht op school, in een christelijke omgeving, bij docenten en medeleerlingen die hen begrijpen.

Enerzijds worden de leerlingen op flexibele wijze geprikkeld om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor vormgeving van hun eigen opleiding, anderzijds biedt ROC Menso Alting duidelijk structuur en vaste elementen in de onderwijsprogrammering, waarbij voortdurend op gelijkwaardige wijze de dialoog wordt aangegaan. De school staat open voor hen die zich hierin kunnen vinden. Het motto van ROC Menso  Alting is dan ook: ‘ontmoet elkaar’. ROC Menso Alting Zwolle is tot stand gekomen door samenwerking tussen ROC Menso Alting Groningen, het Greijdanus College, de Gereformeerde Hogeschool en Landstede. Het krijgt vorm in een stichting, waarin deze organisaties participeren en waarvan Jan Westert, directeur ROC Menso Alting voorzitter is . De school in Zwolle krijgt een eigen directie in de persoon van Pim Hulsman.

ROC Menso Alting Zwolle start in augustus 2008 aan de Assendorperdijk 55 met een groot aantal opleidingen voor eerstejaars studenten. De opleidingen die geboden worden zijn divers. Op het gebied van Welzijn kan men zich aanmelden voor bijvoorbeeld pedagogisch werker, jeugdzorg, onderwijsassistent. maatschappelijke zorg en volwassenenwerk. Ook kunnen leerlingen zich inschrijven voor mbo-opleidingen in de gezondheidszorg, zoals de opleiding voor verpleegkundige, verzorgende en helpende.

De sector Economie biedt opleidingen tot bijvoorbeeld verkoper, secretaresse en administrateur, maar ook tot ondernemer detailhandel, manager handel en medewerker marketing en communicatie. De onderwijsprogramma’s worden samengesteld door ervaren medewerkers van ROC Menso Alting Groningen en Landstede. In overleg met het Greijdanus College en de Gereformeerde Hogeschool worden de leerlijnen zodanig aangepast, dat er een uitstekende aansluiting is vanuit het voortgezet onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), en vanuit het mbo naar het hbo, waarbij verkorte opleidingsduur mogelijk is. Het is de bedoeling dat het ROC in 2012 is uitgegroeid tot een school met ongeveer 700 leerlingen.

Artikel delen:

Reageer